Vánoční urážení Miloše Zemana bylo letos hutné. Novináře spojil s výrazem „štětky“

Eric Drooker

Už jsme si zvykli, že pojem vánoční poselství máme v případě současného prezidenta republiky chápat jako hořkou ironii. Tentokrát ale Miloš Zeman dosáhl nového dna politické kultury.

Každá normální hlava státu se snaží o Vánocích spojovat společnost a v časech krize posilovat lidem kuráž. Miloš Zeman si to ale naopak rozdal s těmi silami ve veřejnosti, s nimiž nesouhlasí. Tedy zejména s demokratickou opozicí, která podle něj málo spolupracuje s vládou a dokonce si dovoluje vládu kritizovat.

Eric Drooker

Pak si to hned ještě drsnějším způsobem rozdal s novináři. Jmenoval přitom ty, kterými nejvíce pohrdá, a označoval je v posměšném plurálu: Různí Honzejkové a Taberyové a štětky jsou hodni nejhlubšího opovržení, řekl prezident. Schválně uvedl jméno žurnalisty z Hospodářských novin Jana Štětky v pokrouceném tvaru tak, aby spojil novinářskou profesi s lidovým výrazem pro prostitutky. Jmenovaní novináři se přitom nevyznačují žádnou veřejně projevovanou nenávistí vůči prezidentovi či vůči vládě. Zemanovi se pouze hodili do jeho výčtu nepřátel státu kvůli tomu, že jsou zaměstnanci vydavatelství Economia podnikatele Zdeňka Bakaly.

Naopak novináři podnikatele a premiéra Andreje Babiše jsou nejspíš podle Zemana na správné straně.

Obraz světa, který prezident šíří, je zhruba tento:

Babišova vláda je skvělá. Navzdory některým chybám zvládá těžkou situaci koronakrize. Opoziční politici a novináři ale vládu neustále zlovolně ostřelují. Proto se on, prezident, musí vlády zastat a bránit ji. Vládu je navíc třeba ocenit za to, že měla tu odvahu zadlužit zemi. Netřeba zdůrazňovat, že je to obraz pokřivený tak, aby se to Zemanovi hodilo do krámu.

Bývalý statutární místopředseda ČSSD Karel Machovec (Nicola Zörkler)

Opoziční strany i novináři dělají svoji práci, když upozorňují na chyby vlády. A hovořit v takových superlativech o vládě, která zanedbala přípravu na druhou vlnu epidemie a která je zatížená ohromným problémem premiérova konfliktu zájmů, to vyžaduje opravdu silný žaludek. Miloš Zeman si zřejmě nevšiml, že se Česká republika dostala pod Babišovou vládou mezi nejhůře zasažené země a že česká úroveň boje s epidemií je obecně hodnocena ve světě velmi špatně. Babišova vláda situaci vůbec nezvládla a prezident tudíž nemluví pravdu.

Zemanovi je třeba přičíst k dobru jednu jedinou věc. Jednoznačně se postavil za očkování proti covidu a označil příchod vakcíny za svítání ve tmě. Zcela výjimečně se tak postavil proti dezinformační kampani svých spřátelených proruských webů, které se snaží veřejnost od očkování odvrátit.

Škoda, že u toho neskončil. Když někdo zakomponuje do vánočního poselství urážení lidí, tak dává jasně najevo, že není psychicky zdravý. Takhle se chová snad jenom naprostý blázen.

 

Kompletní přepis projevu prezidenta Miloše Zemana:

Dobrý den, vážení a milí spoluobčané,

setkáváme se opět po roce, abychom společně zhodnotili uplynulý rok. Dnešní hodnocení bude bohužel smutné. Zasáhla nás epidemie koronaviru, kterou jsme možná dokázali překonat díky profesoru Prymulovi v její první vlně, ale pak jsme usnuli na vavřínech a domnívali jsme se, že jsme tuto epidemii potlačili. Říkala to opozice, která vyzývala k rozvolnění, říkala to vláda a především si to přála celá veřejnost. Díky tomu došlo k druhé vlně epidemie, ještě horší než té předchozí.

Říká se, že jen hlupák opakuje stejnou chybu dvakrát, zatímco inteligent se dopouští zcela nových chyb. Proto si myslím, že bychom neměli podléhat pokušení vyzývat k dalšímu uvolnění, jakkoliv populární by to bylo, protože tím ohrožujeme zdraví, ohrožujeme tím i vysoký počet mrtvých a prolongujeme epidemii díky tomu, že se zvyšuje počet kontaktu. Na obzoru je svítání, a to svítání se jmenuje očkování. Chtěl bych všechny občany vyzvat, aby se nechali očkovat a nedali nic na ty, kdo vyzývají, abychom nenosili roušky, abychom se nenechali očkovat a abychom žili tak, jako kdyby tady epidemie vůbec neexistovala.

Eric Drooker

V každém případě bych ještě jednou chtěl poděkovat našim zdravotníkům, hasičům, policistům i vojákům v boji proti epidemii, ale chtěl bych také poděkovat vládě. Vládě, která byla ostřelována médii i opozicí, ale přes některé chyby odvedla poctivou, tvrdou a dobrou práci. Bohužel nemohu totéž říci o opozici. Došlo k tomu, že jedna z opozičních stran dokonce odmítla poslat svého zástupce do Ústředního krizového štábu, a je velmi laciné se vymezovat proti vládě a sbírat tím levné body, ale skutečná opozice v těchto těžkých dobách měla s vládou spolupracovat, případně měla navrhnout svůj vlastní program. Mohu tedy s lítostí konstatovat, že opozice selhala.

Stejně tak, bohužel, selhala i naše média. Zejména nenávistná byla média vlastněná Zdeňkem Bakalou, a já tvrdím, že ti novináři, kteří berou peníze od Zdeňka Bakaly, ať jsou to ti různí Honzejkové, Taberyové, Štětky a další, jsou hodni nejhlubšího opovržení. A právě proto jsem chtěl dnes vyjádřit svoji podporu naší vládě, která bojuje, zatímco jiní pouze mluví. A proto bych vám chtěl říci, nestřílejte na provazochodce, má svých starostí dost. Arnoštku, spadneš.

A nyní mi dovolte, abych přešel k ekonomickým otázkám. Je samozřejmé, že epidemie zanechala výrazné stopy na výkonnosti naší ekonomiky. Na druhé straně jádro naší ekonomiky, a to je průmysl, stavebnictví a zemědělství, zůstalo téměř nedotčené a většina problémů se týká pouze sektoru služeb. Vážím si toho, že jsme našli odvahu se zadlužit a že tyto dluhy jsme investovali do pomoci firmám, které by jinak mohly zkrachovat. Přál bych si ovšem, aby po krátkodobé a dočasné pomoci přešla tato pomoc do formy dlouhodobých úvěrů se zvýhodněnou úrokovou sazbou, s odloženou dobou splatnosti a se státní garancí. Takovou formou je dnes program COVID III, který se týká jak provozních, tak investičních úvěrů. A já věřím, že skuteční podnikatelé s pomocí tohoto úvěrového rámce dokáží své firmy oživit a dovést je k prosperitě.

Pokud jde o vnitropolitickou situaci, zažili jsme krajské volby, a já bych chtěl všem, kdo byli zvoleni do krajských zastupitelství, blahopřát a popřát jim mnoho úspěchů v jejich práci. Nejsem zastáncem obcházení vítěze voleb, ale na druhé straně si uvědomuji, že každý vítěz, pokud nedostane padesát jedna procent, musí hledat koaličního partnera, a to se buď podaří, nebo nepodaří.

Eric Drooker

Hodlám vypsat termín parlamentních voleb na začátek října tak, aby kandidující subjekty měly dost času na volební kampaň. S tím, že samozřejmě to bude kampaň poněkud jiná, méně kontaktní, díky epidemii koronaviru, ale více využívající moderních technických prostředků. Byl bych rád, kdyby všechny kandidující subjekty předložily jasný a srozumitelný program bez frází, které mohou spočívat v tom, že si přejeme prosperitu, ale kdo si nepřeje prosperitu? Takže věřím i tomu, že kandidáty budou i lidé, kteří už něco v životě dokázali, nikoli lidé, kteří se vynoří z neznáma a řeknou, že sice nic nedokázali, ale že slibují, že budou hodně pracovat. Takových lidí se varujte. Takoví lidé už mnohdy poškodili českou politickou scénu.

Co říci na závěr? Chtěl bych kromě jiného poděkovat dobrovolníkům, o kterých se málo mluví. A přitom, aniž by je kdokoli nutil, pomáhají, pomáhají republice. V Rakousku mají zákon o dobrovolnictví. Možná, že by stálo za úvahu, aby obdobný zákon platil i u nás, abychom mohli dobrovolníkům efektivně pomáhat. Když jsem obejmul svým poděkováním celý repertoár naší společnosti, počínaje vládou, což mnohé překvapí, dovolte, abych poděkoval i vám. Nenechali jste se zmást zběsilou propagandou, která vám říká, nenoste roušky nebo nenechte se očkovat. Ostatně ta propaganda byla i jiná a v jiných formách. Zažil jsem klimatické šílence, kteří nám tvrdili, že letošní rok bude největší sucho za pět set let, a poté začalo intenzivně pršet. Věřte svému zdravému rozumu a nenechte se vykolejit těmi, kdo se snaží upoutat vaši pozornost na základě věcných neznalostí.

Milí přátelé, příští rok, doufám, odvane ta pandemie, jako odvála pandemie neštovic nebo dětské obrny. V obou případech pomohlo očkování. Proto znovu vyzývám, nechme se očkovat, nemusí to být zrovna příjemné, ale je to užitečné a pomůžeme tím nejenom sobě, ale především druhým. A až se za rok opět setkáme, bude to setkání daleko radostnější, a proto mně dovolte, abych připil na úspěšný rok 2021 a na to, aby problémy, které musíme řešit dnes, se staly dávnou minulostí. Na vaše zdraví, na štěstí a na váš životní úspěch.

Vše nejlepší.

Miloš Zeman (ČTK)