Vegani chtějí zakázat jíst maso. Týrání viděli na videu!

archiv

Ilustrační foto | FOTO: archiv

Tříhodinová diskuse s veganskou aktivistkou uspořádaná spolkem Students for Liberty CZ byla vyčerpávající, ale obohatila mne. V průběhu polemiky samozřejmě nemá odstup – a tak jsem si celou besedu poslechl i z nahrávky, kterou jsem si pro sichr dělal. A pak jsem se lehce orosil. Ano, je pravda, že veganů a ochránců práv zvířat je hrstka. Ano, je pravda, že dětí utýraných vegany k smrti je jen pár a že v rámci boje za práva zvířat zabili jen pár norků a nechali spadnout zebru do řeky. Ale jen jednu – takže masové ohrožení zatím nepředstavují. Ale může být jinak, a může to být velký problém. Paní Věra Mikušová, nejviditelnější česká veganská aktivistka, se nijak netají otevřeně fašistickými postoji. Chtěla by například zákonem zakázat chov zvířat pro radost – třeba psů – a zákonem zakázat občanům jíst maso. Což je takový level fašismu, že jej snad nemají ani v severní Koreji.

To, co se dočtete v textu níže, je naprosto neuvěřitelné – a protože jsem za život napsal i pár satirických textů, mohlo by dojít k nedorozumění, že to, co píšu, je vymyšlené, satira. Proto jsem ze své audio nahrávky té diskuse sestříhal krátký podcast, kde si můžete klíčové body, o kterých píšu, poslechnout přímo z úst slečny Věry Mikušové, veganské aktivistky. Video jsem sestavil z takových malých běžných lovů, které se kolem mne odehrávají v mém soukromém světě – snad to dá správný rámec mému přesvědčení, že masožravci a všežravci „od přírody“ loví a zabíjejí zvířata. Pokud by měl kdokoliv pocit, že jsem svým střihem slečně Mikušové nějak ukřivdil, je plná diskuse na Youtube Students for Liberty CZ. Trvá tři hodiny, přeji příjemnou zábavu!

Rešerše jxd o veganství zde

Sestřih:

Video Students for Liberty:

Jistý venkovský nižší samuraj, známý jako Hidejoši, se – ač prostého původu – stal vládcem Japonska, nejvyšším držitelem praktické moci. Nejvyšší teoretickou moc má v Japonsku samozřejmě tennó, jeho božská císařská výsost, potomek Amaterasu no kami no ó kami no omi kami, bohyně Slunce v přímé linii,  v jehož přítomnosti se nesmí vyslovit slovo já. Císařská výsost však v řadě období japonské historie sice byla kami – dejme tomu božstvem – ale jinak neměla do ničeho co kecat. Hidejoši nebyl šógun (to čeledíni být nemohli), ale něco jako regent, daidžó-daidžin. Definitivně zakonzervoval sociální hierarchii, v „honu na meče“ 1785 odzbrojil lid – zabavil zbraně – a nařídil především nejnižším vrstvám, co smějí jíst, kde bydlet a do čeho se smějí oblékat.Od té doby japonský lid držel hubu až do reforem Meidži  (1868). 

Připomínám, že něco podobného nezavedli ani nacisté, ani komunisté. Dnes to existuje – by´t spíše z hladu – snad jen v severní Koreji. Veganka Věra Mikušová, absolventka policejní školy a etická aktivistka, něco podobného ve svém ideálním světě veganů chce. Doufám, že nenastane. Veganský ideální svět má příliš mnoho společného s ideálním světem socialistické beztřídní společnosti, ve které jsem se narodil. I za veganů by byla republika jako vlak. Sedět by mohli všichni. Beseda ukázala, že veganští aktivisté ze směru etického veganství – jak se slečna Mikušová označuje – neznají ani základní směry svého hnutí. Nejde o veganství, jde o aktivismus. Když jsem z jedné vědecké studie přečetl slovo laktoovovegeteriáni, nejprve zpochybnila tu studii, že nemůže být přesná. Přesná nemůže být proto, že ona – slečna Mikušová, zaměstnankyně dotovaného mládežnického zařízení – neví, co jsou laktoovovegeteriáni. Vysvětlil jsem, že jedí rostliny, mléko a vejce. Byla překvapena.

Poté, co dlouhé minuty radila, jak se skvěle z rostlin vaří a já si připadal jak v besedě s Láďou Hruškou, sdělila, že se vůbec nevyzná ve správné výživě. Přesto o ní velmi zasvěceně hovořila. Slečna Mikušová je absolventkou policejní školy, přiznává, že se nevyzná ve zdravé stravě, ale cítí se kompetentní poučovat veřejnost o tom, jak se má správně stravovat. A nevidí, že nemá pravdu, i když jí přečtu stanovisko Harvardovy univerzity. Zato se pochlubí, že použila Google, a pak svá moudra opsala. Říká, že jako zdroj informací používá „Internet“, a nechápe, že Internet je nosič (jako u novin papír), a důležité je, jestli na něm našla Harvardovu univerzitu, nebo server kecyvkleci.org. Je vidět naprostá absence náhledu na svou nekompetentnost. Nechápe základní hierarchii hodnověrnosti informací, ani nemá náhled na své vlastní schopnosti a kompetence. Zcela vážně říká, že jí je etika – největší filosofická otázka posledních tisíciletí – jasná a že kdo není vegan, není etický – a na tom klidně umře!

Chce uvalit na maso daň, protože je jí líto zvířátek, a nechce se o tom bavit z etického rozměru, ale sama se nazývá etickou vegankou. Doslovné citace. Jinak by ovšem zemědělskou výrobu a konzumaci masa zakázala zákonem. A v ideální společnosti by prostě vítala zákonný zásah proti masožravcům. Škody zemědělcům způsobené zvěří nejsou škody, je normální, že jim to zvěř sežere, a lepší, než když ti zemědělci jedí maso. Poté slečna Mikušová – zcela vážně – vznesla požadavek, že by měl být zákonem zakázán chov zvířat pro radost – třeba psů. Přiznávám, že jinou tak fašistickou ideologii neznám. Nařizovat jídelníček – to nebylo ani za Stalina. Veganská aktivistka však takovou společnost považuje za ideální. Z hlediska vnitřní konzistence však má trochu problém, totiž psa.  Je tedy možné, že vegani – podobně jako, jako komunisté s cestováním – by sice zakázali lidu chovat psy, ale sami jejich aktivisté by je mít mohli. Stejný princip, jako když hnědovlasý, geneticky srbsko-česko-rakousko-maďarský míšenec (jako celá tato oblast střední Evropy) nevysoké postavy Adolf Hitler volal po nordické rase dvoumetrových plavých nadlidí.

Ale já její zápal chápu. Je raněna, traumatizována tím, jaké viděla strašlivé násilí, vraždu na nevinném a daně platícím zvířeti. Chytli to zvíře za zadní nohy a tloukli s ním o zem, až ho utloukli. V českých chovech. Je to běžná praxe. Zvíře ani lokalita neupřesněna. Na dotaz, proč nezavolala kvůli týrání zvířat policii, odpověděla přesvědčivě: TÝRÁNÍ VIDĚLA NA VIDEU!

Veganský aktivismus je sice okrajový, ale celospolečensky nebezpečný jev, který by měly hlídat bezpečnostní složky. Vegani v západní Evropě utýrali několik dětí hlady – veganskou dietou. V Čechách bojovníci za práva zvířat postříkali norky barvou ze spreje – což je trestný čin týrání zvířat. A míra fašizace veganských aktivistů je vyšší, než jsem viděl u českých neonacistů. Zákonem zakázat jíst maso – tam to nedotáhl ani Hitler!

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner