Nadační fond proti korupci Karla Janečka považuje veřejný zájem nade vše. Přivítal rozhodnutí soudu zprošťujícího obžaloby bývalého detektiva ÚOOZ Jiřího Komárka kvůli neoprávněnému nařčení policejního prezidenta Tuhého. Janeček de facto vyzdvihuje, že ve veřejném zájmu se smí lhát a nezákonně očerňovat oponenty.

Karel Janeček, v poslední době téměř neviditelný a kdysi velmi hlasitý bojovník proti klientelismu, se znovu otevřeně postavil na stranu těch, kteří ve jménu svých „pravd“ fakticky přispívají k budování impéria Andreje Babiše. Ničím jiným není případ bývalého Šlachtova spolupracovníka Jiřího Komárka, který posloužil v boji o policejní reorganizaci.

Osoba s vysokým morálním kreditem 

Janečkův fond přivítal pravomocné rozhodnutí krajského odvolacího soudu, který Komárkovi zrušil roční podmínku za zneužití pravomoci úřední osoby, jelikož si podle něj počínal ve veřejném zájmu. Na svých stránkách zveřejnil stanovisko (2. 5. 2018, „Veřejný zájem nade vše“), kde bývalého detektiva ÚOOZ vykresluje jako statečnou osobu s vysokým morálním kreditem. Proto jeho případ od začátku sleduje a rozhodl se mu právní cestou pomoci.

„Jiří Komárek jednal ve veřejném zájmu. Nacházel se v situaci, kdy – jak zdůraznil i odvolací soud – vyčerpal všechny ostatní prostředky, neměl se již na koho obrátit, a proto mu nezbylo, než postupovat tak, jak postupoval, a předmětné informace zveřejnit,“ komentoval výsledek soudního jednání Komárkův obhájce Petr Kočí.

Místopředseda správní rady fondu Karel Randák věří, že dříve či později vyplují na povrch skutečné motivy reformy policejního prezidenta Tuhého a tehdejšího ministra vnitra Chovance. „Jiří Komárek je osobností, která se nebála tyto skutečnosti trefně pojmenovat. Jsem rád, že odvolací soud nakonec takto rozhodl,“ uvedl.

Zásah do osobních práv Tuhého

Fond ve svém stanovisku opomněl zmínit, že podle předsedkyně senátu Lucie Černé sice Komárek jednal ve veřejném zájmu s cílem zvrátit policejní reorganizaci, ale současně konstatovala, že svým jednáním naplnil znaky žalovaného přečinu a porušil právo povinnosti mlčenlivosti a nestrannosti. A tím porušil povinnosti, které měl jako policista. Soud také připustil, že zasáhl do osobnostních práv policejního prezidenta.

Nezbývá než pravomocné rozhodnutí soudu respektovat, což ovšem neubírá na jeho kontroverznosti. Podle kritiků je v rozporu s principy právního státu. Komárkova nařčení policejního prezidenta z „brutálního“ úniku informací se totiž ukázala jako důkazy nepodložená a vykonstruovaná, dokonce s podezřením z falšování policejních dokumentů.

Policejní mafie

Je naprosto absurdní dovozovat, že by jeden z pohledů ve sporu o policejní reorganizaci měl být ve veřejném zájmu, což je pojem sám o sobě velmi vágní a gumový. Pohled oponentů lze tedy z veřejného zájmu vyloučit? Spíše šlo o politický střet, do kterého se zapojila část policie a špičky státního zastupitelství po boku hnutí ANO.

V logice této věci by bylo možné označit odpůrce policejní reorganizace v čele s Jiřím Komárkem za součást rozpínavé a svoje kompetence překračující „policejní mafie“, bojující s oligarchou Babišem v zádech o udržení vlivu jedné mocenské skupiny v bezpečnostních složkách. Podobná nařčení používá o svých oponentech protistrana. Jak vidno, může to být zřejmě uznáno jako přípustný prostředek využitelný ve veřejném zájmu, i když faktické důkazy (například odposlechy dovozující vzájemné propojení) chybějí. Že je to postavené na hlavu? Jak pro koho.

Rozhodnutí soudu s Komárkem naznačuje neblahou skutečnost poslední doby, že někteří soudci mohou být ve svých rozhodováních ovlivněni různými politickými názory a proudy. Proč je verdikt soudu v tomto případě sporný?

Veřejný zájem nad nezákonností?

Bývalý detektiv ÚOOZ Komárek, který po odchodu z policie na protest proti policejní reformě nastoupil do Finanční správy tehdy podřízené exministru financí Andreji Babišovi, byl obžalován ze zneužití pravomoci úřední osoby. Ze svého činu sice neměl žádný osobní prospěch, jak tvrdí soudkyně, ale trestně postižitelná je újma, kterou Tuhému způsobil jako vysoce postavenému důstojníkovi Policie ČR. Veřejně ho označil za pachatele trestného činu a minimálně ho dehonestoval v očích veřejnosti.

Toho si musel být Komárek dobře vědom. Ospravedlňovat jeho jednání veřejným zájmem je proto nehorázné a nemá oporu v trestním zákoníku. Jestliže chtěl veřejnost upozornit na nesprávnost policejní reorganizace, nic ho neopravňovalo zneužít svého postavení a neověřených informací z trestního spisu.

Podvržený dokument na stránkách fondu

Že tyto „drobné“ peripetie nezajímají exponenty Janečkova fondu, nikoho nemůže překvapit. V tomto sporu se Karel Janeček přímo angažoval, když na svých stránkách zveřejnil policejní dokument nezákonně předaný Komárkovi Ištvanovými vrchními žalobci, z něhož vycházel. Později byl šetřením GIBS označený za neautentický a pozměněný. Janeček se dodnes Tuhému za publikaci podvrženého usnesení neomluvil a stále hovoří o zločinném spiknutí.

Nadační fond proti korupci hlásá, že je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. „Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci,“ prohlašuje. Ve skutečnosti téměř utlumil svoji veřejnou činnost a jen přihlíží rozpínavosti předsedy hnutí ANO a jeho mocenské skupiny ve státní správě, přivádějící po téměř třiceti letech k moci komunisty.

Babišovo působení je v součtu plus

Karel Janeček se dnes vůči svému někdejšímu spojenci v protikorupční revoluci Andreji Babišovi občas vymezuje, ačkoli celkově jeho politické angažmá považuje za spíš pozitivní. „Dovedu si ho představit, že by mohl být i nebezpečný pro demokracii, i když si myslím, že to nebezpečí je malé. A to, že se objevil na české politické scéně, je v celkovém součtu myslím dokonce spíš plus,“ tvrdil ještě loni v říjnu krátce před volbami.

Co dělá Janečkův Nadační fond proti korupci dnes? Jeho zakladatel se místo veřejnému vymezování vůči státem organizovanému klientelismu vyhovujícímu vlivným korporacím zabývá internetovou hrou „Prezident 21“. Bývalý rozvědčík a obchodník s citlivými informacemi Karel Randák, který dříve napadal vliv šedých eminencí v pražském dopravním podniku, dnes mlčí k podezřelé akvizici Faltýnkových zákulisních hráčů do této firmy v čele s advokátem Květoslavem Hlínou.

A Radim Vančura s Janem Krausem ze správní rady fondu stále otevřeně podporují současný režim, kterému vyhovují aktivity lidí typu Jiřího Komárka, někdy dokonce za hranou zákona. Ostatně je to stejná krevní skupina.

 

 

Revue Forum Banner
Jiří Sezemský
Jiří Sezemský
Komentátor deníku FORUM 24
Další články autora