Vláda nadále tají evropské audity ke střetu zájmů premiéra Babiše. Deníku FORUM 24 se podařilo získat dokument vyvracející lež ministerstev, že jim v jejich vydání senátní komisi brání EU. Evropská komise respektuje parlamentní kontrolu vlády podle vnitrostátního práva.

Senátní komise vznikla v reakci na neudržitelný stav, kdy kontrola správnosti čerpání evropských dotací spadá do hájemství hnutí ANO. Dotčená ministerstva se ocitají v čítankovém konfliktu zájmů, jelikož mají kontrolovat i dotační penězovody největšího tuzemského odběratele dotací Agrofertu. Jeho majitel a současně předseda vlády je přitom podezřelý právě z porušení zákona o střetu zájmů. Stejné rezorty připravují reakci na předběžné auditní zprávy.

Vláda v konfliktu zájmů

Ačkoli se vláda odkazuje na nezávislost úřednictva podle služebního zákona, věrohodnost a objektivita přístupu české strany je zásadně zpochybněna. Objekt zájmu evropských auditorů premiér Babiš a jeho ministři už předem označují výsledky jejich práce za pochybné a zmanipulované.

Senátní komise je s vládou ve sporu, jelikož jí ministerstva odmítají předat příslušné dokumenty (audity, reakce české strany), ačkoli jim to ukládají parlamentní procedury. Ministryně financí Schillerová a ministryně pro místní rozvoj Dostálová (obě ANO) se odkazují na údajný zákaz Evropské komise. Totéž tvrdí ministr zemědělství Toman ze Zemanova tábora s úzkou vazbou na premiéra Babiše.

Ministerstva porušují zákon

Senátní komise nyní obdržela odpověď Evropské komise, která toto tvrzení rozporuje. Informoval o tom předseda komise Zdeněk Nytra (ODS). „Jsem přesvědčen, že ministerstva svým odmítavým přístupem nejenže pohrdají Senátem, ale porušují zákon o jednacím řádu Senátu,“ uvedl na senátním webu (5. 9. 2019).

Ministerstvo financí se proti tomuto tvrzení ohradilo. Jedná se prý o nekorektní interpretaci a stále se odvolává na důvěrný režim doporučený Evropskou komisí. Jenže ten se týká zveřejnění auditních zpráv v médiích, nikoli parlamentní kontroly.

Vyplývá to z dopisu podepsaného zástupcem generálního tajemníka Evropské komise Pascalem Leardinim, zaslaného senátní komisi, který má deník FORUM 24 k dispozici. Je reakcí na dopis senátní Dočasné komise z 23. července 2019, ve kterém informovala evropské orgány o svém zřízení.

EK nezasahuje do parlamentní kontroly vlády

„Ve svém dopise hovoříte o „nástrojích parlamentní kontroly vlády“, o právu Dočasné komise „na základě vnitrostátního práva požadovat informace nezbytné pro její činnost“ a o „pravidlech služebního tajemství“ vztahujících se na činnost Dočasné komise.

V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o pochopení, že Evropská komise nezaujímá stanovisko ke vztahům a odpovědnosti orgánů České republiky podle jejího vnitrostátního práva.

V nynějším případě tak není na Evropské komisi, aby vyslovila či odepřela souhlas, pokud jsou Dočasná komise a auditovaná osoba schopny zajistit řádný a ničím nenarušený průběh auditního řízení. Zejména by muselo být zajištěno, že při předávání informací mezi orgány České republiky bude dodržována přísná důvěrnost a nedojde k širšímu zveřejnění předběžných zjištění auditu nebo jejich částí,“ píše Leardini.

Komise může pracovat v důvěrném režimu

Z odpovědi jasně vyplývá, že Evropská komise nezakazuje ministerstvům poskytnout senátorům požadované dokumenty, pokud bude zachován důvěrný režim jejich projednávání. Tomu ovšem nic nebrání. „Senátoři jsou ze zákona oprávněni seznamovat se a pracovat s důvěrnými materiály,“ sdělil deníku FORUM 24 Zdeněk Nytra.

Podle předsedy senátní komise vláda porušuje zákon o jednacím řádu Senátu, konkrétně § 46. Orgány Senátu jsou podle něj oprávněny požadovat od členů vlády, vedoucích správních úřadů a orgánů územní samosprávy informace a vysvětlení potřebné pro svou činnost.

„Okamžitě jsem požádal opětovně Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Státní zemědělský intervenční fond o poskytnutí předběžných auditních zpráv a Ministerstvo pro místní rozvoj i o českou reakci na tu první zprávu,“ prohlásil Nytra.

Kozel zahradníkem?

O to kuriózněji působí kuloárové spekulace, že by loajální stoupenkyně šéfa ANO Věra Jourová měla jako eurokomisařka na starost dohled nad dodržováním principů právního státu. Nejde jen o to, že by tato pozice znamenala naprosté selhání avizované snahy Andreje Babiše získat vlivné ekonomické portfolio. Ve světle událostí poslední doby to zní spíš jako špatný vtip.

Premiér Babiš na tyto zprávy reagoval s uspokojením. „Pokud by český komisař měl mít na starosti právní stát, tak by to byla obrovská důvěra,“ řekl novinářům v Budapešti. Myslí si však, že to tak nedopadne. Pokud ano, působila by Česká republika jako „kozel zahradníkem“.

Pochybnosti o místních poměrech jsou zcela na místě. Přístup Babišovy vlády k evropským auditům signalizuje, že konglomerát ANO učiní vše pro zametení této nepříjemné kauzy pod koberec. Neváhá přitom ani porušovat zákon, natož předvolební sliby ANO o transparentní politice.

Nedůvěru v současný systém, kontrolovaný všehoschopným oligarchou a jeho ekonomickým impériem, prohlubuje i podivný náhlý názorový obrat dozorového žalobce Šarocha v kauze Čapí hnízdo po čtyřech letech vyšetřování. Důvěra v právní stát klesá k bodu mrazu a vládní tajení auditů tento dojem jenom posiluje.

EK_ Odpověď na žádost o svolení s poskytnutím_Draft reply to CZ Senate 29-08

Revue Forum Banner
Jiří Sezemský
Jiří Sezemský
Komentátor deníku FORUM 24
Další články autora