Vládnutí s panem Babišem považuji za ohrožení demokratického vývoje v naší zemi, říká bývalý ministr zdravotnictví

ČTK

Bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) | FOTO: ČTK

U sociálních demokratů sílí odpor proti dalšímu setrvání strany ve vládě Andreje Babiše. Bývalý ministr zdravotnictví za sociální demokracii v Sobotkově vládě Svatopluk Němeček v rozhovoru pro FORUM 24 vysvětluje usnesení, které přijala bohumínská organizace ČSSD. Ta chce na dubnovém stranickém sjezdu prosazovat jednak odchod z Babišovy vlády a jednak odchod lidí z vedení ČSSD, kteří ji do ní přivedli. Němeček také komentuje avizovanou kandidaturu ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka na předsedu sociální demokracie nebo záměr vytvořit předvolební alianci se Zelenými.

Proč bohumínská organizace ČSSD se svým usnesením nepřišla dříve? Proč teď? Změnilo se něco?

Co se týká bohumínské organizace, náš názor je stále stejný. My jsme ještě před tzv. referendem o vstupu do Babišovy vlády byli proti tomu, abychom se s Babišem spojovali a vstupovali do vlády, a říkali jsme, že to pro sociální demokracii nedopadne dobře. Bohužel na naše slova došlo. Teď jsme k tomu přijali nějaké své stanovisko, protože je dva měsíce před celostátním sjezdem a chceme našim delegátům a našim lidem říct, s čím na ten sjezd půjdeme. Takže je to v podstatě v souvislosti se sjezdem a je to stanovisko týkající se hlasování na blížícím se sjezdu.

Myslíte, že od doby, kdy se konalo referendum o vstupu do vlády, tak atmosféra uvnitř strany se změnila směrem k tomu, že vaše stanovisko by teď mohlo mít výrazně větší podporu než v době konání referenda?

To mi samozřejmě exaktně vědět nemůžeme, na straně druhé ta většina už tehdy nebyla příliš výrazná. Myslíme si, že angažmá sociální demokracie ve vládě Andreje Babiše se nepovedlo. To, co říkali tehdy jeho odpůrci, včetně třeba celého senátního klubu, se naplnilo. Naopak to, jak bylo řečeno, že se sociální demokracie báječně zviditelní ve vládě Andreje Babiše a získá tím body, se nenaplnilo.

archiv

Neděláme to ale z nějakého kalkulu, že by to byla součást nějaké velké hry. Berte to tak, že jde o místní organizaci, kde ti lidé jsou v sociální demokracii mnohdy více než 20 let. V rámci Bohumína je sociální demokracie velmi úctyhodným subjektem a ve všech komunálních volbách za posledních 25 let tam nedosáhla horšího výsledku než 50 procent. A ti lidé se potkávají se svými kolegy. Potkávají se ve městě s jinými členy a v podstatě od všech slyší, že to, co se děje, a to, co předvádí sociální demokracie ve vládě, nám rozhodně nepomáhá. Teď se už nebavím o tom, co vůbec předvádí celá tato vláda, protože si myslím, že to je ostudné.

Současné preference sociální demokracie tedy podle vás odráží jednak to, že ČSSD do Babišovy vlády vůbec šla, a pak také to, co v ní předvádí? Má to tyhle dvě složky a oboje sociální demokracii škodí?

Jsem o tom přesvědčen. Jsem přesvědčen, že sociální demokracie v té vládě zvláště teď v posledních měsících není schopna korigovat způsob, jakým ji Andrej Babiš vede, a že to je skutečně pro sociální demokracii jenom ostuda. Není schopna vládu někam posunout. Je vidět, že Andrej Babiš si tam dělá, co chce. Myslím si, že pokud by sociální demokracie z vlády odešla, vůbec nic by se nestalo. Fungovala by úplně stejně dál, protože prostě pan Babiš si tam dělá, co chce.

A kdyby tedy sociální demokracie z vlády odešla, dejme tomu, po dubnovém sjezdu, myslíte, že by to mělo jiný význam než čistě symbolický, nebo i ten symbolický význam je podle vás důležitý?

Spíš si myslím, že by to mělo symbolický význam. Samozřejmě, že to je velmi významný symbol. A pro nás je skutečně důležité to, abychom předstoupili před voliče, před naše sympatizanty, před lidi, s kterými se potkáváme, a nemuseli jsme se stydět za to, že sociální demokracie se podílí na něčem takovém, jako je Babišova vláda.

Lepší tvář sociální demokracie

A vidíte někoho, kdo by dneska byl v sociální demokracii a mohl být případným kandidátem na předsedu ČSSD na sjezdu, kdo by vyloženě nesl prapor toho, co říkáte?

Přiznávám, že jsme se o tom bavili, že zatím ne. Zatím nikdo z těch, kteří vystoupili, se k našemu stanovisku, že je třeba okamžitě odejít z Babišovy vlády, nepřiblížil. Proto jsme ale to naše stanovisko vykopli do veřejného prostoru, aby se to dostalo i k jiným organizacím sociální demokracie, a třeba se ta strana ještě před sjezdem nějakým způsobem rozhýbe.

Print screen YouTube Zelených

Je to teď, víte, trochu komplikovanější z hlediska normální vnitrostranické komunikace. Nemohou probíhat velké konference, nemůžeme se s lidmi setkávat na větších fórech, proto jsme volili tuto cestu.

Co se týče případné kandidatury ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka na předsedu, tak z vašeho pohledu je v zásadě jedno, jestli tam bude Jan Hamáček nebo Tomáš Petříček? Nebo jak na vás ta jeho kandidatura působí?

Na mě působí, že je to zatím taková lepší tvář sociální demokracie. Musím říct, že jeho angažmá z hlediska zahraniční politiky, si myslím, že sociální demokracii ostudu nedělá. Jan Hamáček je předseda sociální demokracie, a proto v podstatě všechny věci, ať chce nebo nechce, primárně padají na něho, protože nese politickou zodpovědnost, ale jak už jsem řekl, pan Petříček zatím neartikuloval tak výrazný odklon od Babišovy vlády, jak my bychom si představovali. Není to ztělesnění našeho postoje.

Z toho, co říkáte, ale plyne, že pan Petříček je vám o něco bližší než pan Hamáček?

Takto jsme to nedefinovali. Koneckonců my jsme to naše stanovisko vyjádřili ještě předtím, než ohlásil svoji kandidaturu.

Teď se ptám spíš na váš osobní názor.

Pro mě osobně si myslím, že by to z hlediska image bylo o něco lepší, ale, říkám, představoval bych si mnohem zásadnější odvrácení se od toho, co Babišova vláda dělá.

Tomáši Petříčkovi se často vytýká, že za sebou nemá nějaký větší volební úspěch. Do vysoké politiky se vlastně dostal tak trochu jako náhradník místo pana Pocheho, když neprošla jeho nominace na ministra zahraničních věcí. To podle vás není hendikep pro předsedu sociální demokracie?

Tak samozřejmě svým způsobem to nějaký hendikep je, na straně druhé zase buďme v tomhle fér. Udělat v posledních letech nějaký extra volební úspěch pod značkou sociální demokracie v Praze je skoro Mission Impossible.

Bezradná strana

Tomáš Petříček také říká, že v sociální demokracii chybí nějaký větší dialog, že by členové strany měli mít větší vliv na celostátní politiku. Vnímáte to stejně, nebo je to podle vás dnes v pořádku?

Jsem přesvědčen, že v tomto má pan Petříček určitě pravdu. Členové sociální demokracie mají v posledním období skutečně pocit, že se na jejich názor jaksi příliš nikdo neptá. A že v okamžiku, kdy skončí volební konference a sjezdy, tak v podstatě členská základna do toho nemá šanci nějak efektivně mluvit.

Co by podle vás bylo ještě důležité, aby vzešlo z dubnového sjezdu, co by mělo nové vedení reprezentovat? Nějaké další akcenty, priority?

Tak samozřejmě ten, kdo bude kandidovat na předsedu, nebo skupina, která bude kandidovat, by kromě toho, jak se postaví k angažmá s panem Babišem – a já jsem přesvědčen, že by měla být zásadně proti, protože to považuji za ohrožení demokratického vývoje v naší zemi a je velmi důležité se k tomu takto postavit – měl předložit nějaké zásadní strategické teze.

Na jaké voliče se sociální demokracie vlastně zaměří, jestli se bude pokoušet dostat zpátky část elektorátu, kterou jí vzal Andrej Babiš, jaké prostředky k tomu bude používat. To už je ale na nějaký sofistikovanější, řekněme, předvolební program kandidátů v rámci sjezdu.

Myslíte, že co se týče toho, na jaké voliče se zaměřit, sociální demokracie nějak přešlapuje nebo tápe? Je v tom nějaké zmatení?

Jsem přesvědčen, že je v tom poměrně bezradná, protože skutečně Andrej Babiš vyluxoval sociální demokracii skoro kompletní elektorát, který dlouhé roky měla. Přiznejme si zase, že to není úplně jednoduché jeho marketingové mašinérii čelit, ale mám pocit, že sociální demokracie si vlastně ani neřekne, jestli to chce, nebo nechce. Na straně druhé, a zase buďme féroví, podobný pocit mám i u mnoha jiných politických stran.

Myslíte, že kdyby se opravdu povedlo, aby z dubnového sjezdu vzešlo vedení, které by tohle všechno splňovalo a bylo blízké i tomu, co říkáte, dá se do voleb, které budou už na začátku října, stihnout, aby se to zásadně projevilo a sociální demokracie dopadla lépe, než kolik teď třeba vychází preference v průzkumech?

Samozřejmě ta doba je velmi krátká, na druhé straně myslím si, že teď to prostředí bude velmi turbulentní, protože občané začínají zjišťovat, že pan Babiš prostě není schopen tu zemi vést, a že tři měsíce mohou být velmi dlouhá doba, pokud se to dobře uchopí. Takže shrnul bych to do jedné věty: Šance není úplně velká, ale pořád je.

Ohledně předvolební aliance se Stranou zelených, o které se teď hodně mluví, a nejenom tedy se Stranou zelených, ale i více otevřít kandidátní listiny ČSSD dalším levicovým osobnostem a subjektům – je to směr, který vám připadá blízký, nebo je to spíše nadbytečné?

Řekl bych, že to má dva aspekty. První je ten, že to, že se otevřeme nezávislým osobnostem, třeba nestraníkům, nemůže nahradit to, že sami budeme vědět, kam chceme jít, jaký je náš program a kam se chceme dostat. Čili napřed toto musíme vědět a v okamžiku, kdy to bude nějak vyartikulováno, tak určitě maximální otevření se nestraníkům, bez ohledu na to, jestli jsou dlouho členy, nebo nejsou, jenom podle toho, jestli mají co říct, mají co nabídnout, je určitě cesta, která je mi velmi blízká.

Koneckonců i v Bohumíně jsme se tím vždycky řídili a měli jsme na kandidátkách spoustu nestraníků. Myslím si, že dnešní doba je taková. Strany obecně se musí mnohem více otevřít a toto je nezbytná podmínka úspěchu, ale ne jediná.

A co se týče konkrétně Strany zelených, není to trošku tak, že i to svědčí o určitém zmatení, na jaké voliče se zaměřit?

Přesně tak, proto jsem více mluvil o nezávislých osobnostech než o Straně zelených, protože si nejsem úplně jistý, jestli zrovna toto nevyvolá nějaké kontroverze mezi členskou základnou. Poněvadž ne všichni naši členové, řekněme, mají tak levicově progresivistický náhled na svět, jak se zatím prezentuje u Zelených, ale třeba to může být věc dohody na nějakém společném programu. Když je vůle, tak se určitě dá najít cosi společného.

Jak si vysvětlujete to, že aliance se Zelenými je teď vedením sociální demokracie tak prosazovaná?

Nazval bych to, že tonoucí se stébla chytá. Mám pocit, že potřebují prezentovat, že mají nějakou cestu, jak z té šlamastyky ven, ale nemyslím si, že toto je kouzelný proutek, který nás zachrání. Domnívám se, že se tomu dává příliš velký důraz. Koneckonců myslím si, že mnozí voliči Zelených budou volit spíše Piráty.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner