Deník FORUM 24 se omlouvá za nepravdivou informaci soudci JUDr. Strandovi

Ilustrační foto (FORUM 24)

Ilustrační foto | FOTO: FORUM 24

Omlouváme se panu JUDr. Ing. Zdeňku Strnadovi, Ph.D., MPA, že jsme v článku „Vlivný soudce je podezřelý z porušení zákona. Nevyloučil se z řízení, které se dotýkalo jeho majetku.“ uvedli lživé informace, a to konkrétně, že se nevyloučil z rozhodování o návrhu na insolvenční řízení s firmou Stavcent, která v téže době měla stavět jeho rodinný dům a garáž, a nechal o něm rozhodnout svoji soudní asistentku, která ho zamítla.

Toto jeho jednání bylo v článku zveřejněném na našem severu označeno za velmi nestandardní jednání, které mohlo mít jasný subjektivní motiv. Dále jsme uvedli, že pokud by byl návrh schválen, reálně hrozilo, že by rozestavěné nemovitosti Strnadových mohly spadnout do majetku dlužníka, tedy stavební firmy Stavcent. Z prodeje garáže, případně i domu, by v takové situaci mohli být uspokojováni věřitelé společnosti Stavcent. Uveřejnili jsme také, že soudce Strnad tomuto vývoji zjevně zabránil. Odmítnutím návrhu na insolvenci tak znemožnil zahrnutí svého majetku do majetku ohrožené akciové společnosti. Uzavřeli jsme, že v takovém případě nejde jen o etický problém, ale i o podezření ze závažného porušení povinností veřejného činitele a zkrácení práv věřitelů, obojí s vysokou trestní sazbou.

Zdůrazňujeme, že se v celém rozsahu jedná o nepravdivé a zavádějící údaje, ze kterých náš redaktor vyvodil neoprávněnou kritiku osoby JUDr. Ing. Zdeňka Strnada, Ph.D., MPA, a tím výrazně poškodil jeho pověst a čest. Jedná se o vážné pochybení redakce.

Za snahou očernit pana doktora Strnada je cizí zájem, k čemuž bylo zneužito naše médium. Pokládáme za zcela nepřijatelné, aby byl napadán soudce vypouštěním účelových a lživých informací. Za nanejvýš alarmující pak pokládáme to, aby se tak dělo v souvislosti s projednáváním soudní kauzy, v níž dotyčný soudce rozhoduje. Pokládáme to za nehorázný a bezprecedentní útok na soudní moc v naší zemi.

Jak bylo prokázáno, citovaný insolvenční návrh na společnost  Stavcent byl vyšší soudní úřednicí odmítnut zcela v souladu se zákonem (podle ustanovení § 128 odst. 1 insolvenčního zákona), a to ve lhůtě 2 dnů, protože neobsahoval zákonem stanovené náležitosti a byl proto neprojednatelný. Vyšší soudní úřednice byla k tomuto postupu pověřena generálním pověřením bez nutnosti konzultovat svůj konkrétní postup s příslušným soudcem.  Společnost Stavcent nebyla v době tohoto rozhodování v žádném smluvním vztahu k soudci JUDr. Ing. Zdeňku Strnadovi, Ph.D., MPA., a nemovitosti manželů Strnadových nebyly, ani nemohly být součástí majetkové podstaty této společnosti.

Za námi způsobené poškození cti, pověsti a dobrého jména soudce a místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Ing. Zdeňka Strnada, Ph.D., MPA, v jeho profesním, akademickém, rodinném i soukromém životě se mu proto omlouváme.

———————————————————-

Dovětek šéfredaktora Pavla Šafra:

Děkuji osobně panu soudci za vstřícný přístup. Naše redakce byla obelhána falešnou a lživou informací a v tomto případu selhaly naše kontrolní mechanismy. Když jsme se otázali pana soudce před publikováním článku na podstatu informace, nedali jsme mu dostatek časového prostoru na jeho reakci, která by věc vyjasnila. Jakmile jsem pochopil, bohužel se zpožděním, k jakému útoku na soudní moc a na konkrétního respektovaného soudce, u nás došlo, pociťoval jsem naprosté zahanbení. Proto k této oficiální omluvě připojuji ještě jednu omluvu osobní s ujištěním, že tento případ je velkou lekcí, po níž musíme zásadně zpřísnit svá pravidla ověřování a kontroly a dáme si dobrý pozor na zdroje, které podsouvají lži, a to ve zjevném úmyslu manipulovat soudním jednáním. Omlouvám se panu soudci a omlouvám se čtenářům.

Pavel Šafr. 5. června 2019

 

 

 

 

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]