Vydavatel Hitlerových projevů, dle nacistické vědy nežádoucí míšenec, popírá covid

Ilustrační foto. (Pixabay/Samueles)

Ilustrační foto. | FOTO: Pixabay/Samueles

Václav Klaus je autorem myšlenky, že ti samí lidé, kteří popírají globální oteplení, popírají i covid. Dle mých pozorování má pravdu. A nyní se ukazuje, že do tohoto podivného trsu nahnědlých postojů prokazatelně přibylo něco úplně hnědého. Mezi popírače pandemie se zařadil vydavatel projevů Adolfa Hitlera a antisemitské dětské knihy Jedovaté houby, v níž jsou oněmi jeduplnými houbami Židé, Pavel Kamas. Nově se totiž začal věnovat popírání pandemie covidu i prodejem suvenýrů na toto téma. 

Dle webu pana Pavla Kamase byla jeho paní matka čechizovaná hornoslezská Němka, otec Hanák. Sám Pavel Kamas spoluzaložil nakladatelství guidemedia etc. a knihy tímto nakladatelstvím vydané opakovaně zaujaly orgány činné v trestním řízení. Ovšem soud s poukazem na svobodu slova pokaždé Pavla Kamase za jejich vydání (například Hitlerových projevů) zprostil obvinění.

guidemedia

Co všechno vydává pan Kamas.

Pan Kamas se v loňském roce stal popíračem covidu a já s velkou radostí zaznamenal, že ani po třech milionech mrtvých na covid nezměnil názor. V květnu publikoval na webu třetí díl svého seriálu „O virus tu nejde,“ a přirozeně – kromě ideologie – přidává: Prodej popíračských triček a roušek v e-shopu za přijatelné ceny samozřejmostí!

Týdeník FORUM | FOTO: FORUM 24 (FORUM 24)

Ptáte-li se, jak stíhá být odborníkem na nacismus a viry zároveň, odpovím jednoduše: Je prostě pašák! Například, ač působí stejně jako Mendel, jehož genetika rasovou teorii úplně vyvrátila, v moravské metropoli Brně, dosud na Hitlerovu (přesněji Rosenbergovu) rasovou teorii věří.

Nyní začal plkat o covidu. Tedy na téma, které je bohužel plné strachu a úzkosti, které je křehké, a kde jeden každý jedinec, který podlehne podobným popíračským lžím, může ohrozit desítky lidí kolem sebe. Ve videu říká: (Dušek) dále uvedl, že pacienty v nemocnicích léčí na podezření z koronaviru. Testy ale mají negativní. Cože? Léčit na podezření? Jak se takové podezření asi léčí? Lukrativní intubací? Kapačkami imunosupresiv? Neměli by se v nemocnicích léčit jen konkrétní vážné nemoci? Kdo a proč pojal navzdory negativnímu testu podezření z koronaviru a poslal dotyčné na lůžko? Kvůli typickým příznakům, anebo kvůli odměnám?“

Plány Konrada Henleina

Poslal jsem panu Kamasovi několik otázek, odpověděl, že se po zkušenostech, které má, se mnou již nebude bavit.  Nedivím se mu. Chtěl jsem vědět, jaké má virologické kompetence – a on nemá žádné, takže neměl co odpovědět. Také mne zajímalo, zda bude vydávat Grundplanung O. A.  (co to přesně je, vysvětlím za chvíli). A také – trochu škodolibě –, jak se říkalo ženám rasově příslušejícím k Herrenrasse, které zplodily potomka s neárijcem, když je pan Kamas smíšeného původu a píše na webu o rasách. A jak se v nacistickém Německu říkalo takovým potomkům.

To, jak se takovým ženám říkalo, zde nebudu řešit, nejsem sprostý nácek. Na ostatní otázky jsem odpověď dohledal.  Hlavní Hitlerův rasový ideolog Alfred Rosenberg v knize Mýtus 20. století odhalil, že Němci jsou „Herrenrasse“ (panská rasa). Odnož árijské rasy – nejčistší a nejvůdčí – rasa „nordická“. Až pod ni Rosenberg zařazoval další árijské rasy. „Untermenschen“ (podlidé) byly rasy, které nejsou schopny tvořit jakoukoliv kulturu a byly nebezpečné pro německou společnost – Slované, především Rusové, Poláci a Srbové.

Židé a Romové byli „Lebensunwertes Leben“ (lidé, jejichž život je nevhodný k žití). Židé a Romové byli určeni k likvidaci. Dle Rosenberga byla nordická rasa jako jediná stvořena na začátku všeho bytí bohem v severní Evropě, na potopené Atlantidě.

Grundplanung O. A. by pak zcela jistě měl být vydán, aby se připomnělo, že Češi měli být nacisty zdecimováni. Tak se jmenoval návrh manuálu vypracovaného týmem Konrada Henleina a Sudetoněmecké strany (SdP) na postup vhodný pro Čechy: „Je nutno provést tato okamžitá opatření: Němčina je jediným veřejně platným jazykem. Veškeré české školství a osvěta se až na další uzavírají. Církve se dají pod přísný dozor a v české oblasti se neprodleně zahájí jejich odnárodnění. Znovu se zavedou místní názvy platné v 19. století a budou jediné platné. Budou zakázány všechny české tiskoviny – pokud se tak už nestalo během vojenských bojových akcí. Vojenská správa vydá zpravodajský list v češtině a postará se v případě potřeby i o vydání propagačních tiskovin v češtině. Zvlášť pečlivě je třeba vybudovat na českém území policii. Češi v sudetoněmecké oblasti se ponechají na místě, pokud nezastávali veřejné funkce anebo vykonávali jen funkce podřízené. Platí však pro ně nadále výjimečné právo, mají také zakázanou veškerou kulturní a charitativní činnost. České emigraci do zahraničí se v zásadě nemá bránit. Pokud jde o majetkové hodnoty takových emigrantů, lze používat zásad, platných pro emigraci Židů. Všechny české svazy a spolky, zejména ty, které mají národně politický ráz, dostanou komisaře, kteří mají za úkol je likvidovat. Všechny kulturní a vědecké instituce dostanou komisaře s cílem, aby byly převedeny do německých institucí (university, muzea). Česká knihkupectví se zavřou, české knihovny se zabaví, stejně tak zabaví policie na základě příslušné probírky prameny českých národních dějin a památky v archívech a sbírkách. Zlikviduje se celé vojenství bývalé československé armády. Důstojníci, poddůstojníci a mužstvo české armády se zbavují svých hodností a nemají žádný nárok na penzi. Tohoto nároku také pozbývají všichni ostatní veřejní úředníci. Všechna hospodářská a sociální opatření se provedou s přihlédnutím k tomu, že široké vrstvy českého obyvatelstva (průmysloví dělníci) mají být přesídleny do mimočeských oblastí.“

Adolf Hitler v Mein Kampf totiž napsal: „Každé zvíře se páří pouze s jedincem vlastního druhu. Sýkorka se páří se sýkorkou, pěnkava s pěnkavou, čáp s čápem, polní myš s polní myší, domácí myš s myší domácí, vlk s vlkem. Příroda se v tomto ohledu sama brání.“ K mezirasovému křížení Vůdce pravil: „Potomek bude stát výše než jeho rasově nižší polovina rodičovského páru, avšak nebude tak vysoko jako jeho vyšší polovina. Následně podlehne v boji proti této vyšší polovině. Takové páření však naprosto neodpovídá vůli přírody ohledně vyšší kultivace života vůbec. Silnější je určen k panování a neměl by splývat se slabším, aby nemusel obětovat svou vlastní velikost. A pouze vrozený slaboch toto může vnímat jako hrůznost, proto je taky jenom slabým a omezeným člověkem. Neboť pakliže by tento zákon nevládl, nebyl by myslitelný žádný vyšší vývoj všech organických živočichů. Výsledkem každého křížení ras je vždy pokles úrovně ras a tělesný a duševní pokles.“

Rasové kategorie pro poněmčování:

RuS III – méně vyrovnaní (resp. už nevyrovnaní) míšenci s převažujícími dinárskými nebo mediteránními podíly a s výraznými znaky alpínské nebo východobaltické rasy nebo převažující alpínská či východobaltická rasa s malým nordickým/fálským podílem nežádoucí (unerwünscht) přírůstek pro německé obyvatelstvo

RuS IV – nevyrovnaní míšenci, dále příslušníci alpínské nebo východobaltické rasy neúnosný (untragbar) přírůstek pro německé obyvatelstvo

(Zdroj kategorií: René NOVOTNÝ: Obraz Čechů v německé rasové nauce a nacistické rasové ideologii. Theatrum historiae: sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, 2013)

Inu – nejsem rasista. Takže si nejsem jist, kam pan Kamas vlastně patří. Dle postavy je nordické rasy podobně jako Hermann Goering. Sestřih vousů má rovněž typický pro Herrenrasse – jako Trautenberk. Ovšem co ten podíl české (Untermenschen) krve v žilách? Takže nemohu rozhodnout, zda je dle nacistické rasové ideologie pan Kamas nežádoucí, nebo neúnosný míšenec. Obchodní rejstřík však uvádí, že bydlí v Brně.

Je virus árijec?  

„Kolik fatálních pokusů se provádělo? Kolik jich běží právě v tuto chvíli? Kolik lidí bylo v Česku zabito předčasnou intubací? Kolik nemocnic bylo přetíženo zcela zdravými hotelovými hosty, kterým covid felčaři léčili podezření kapačkami remdesiviru tak dlouho, než z nich udělali těžký případ covidu? Kolik obětí koronaviru zemřelo na nosokoniální infekci chycenou v nemocnici? Kolik lidí bylo prostě a jednoduše uléčeno k smrti? Lze důvěřovat medicíně, která se dopouští popsaných nehorázností? Jsme ohroženi virem, nebo medicínou, která doslova přes mrtvoly vyrábí pro média a politiky umělou realitu zdravotní pohromy, která má sloužit propagandistickému ospravedlnění devastačních opatření v zájmu globalistické přestavby světa?“

Tento kulomet otázek je další citací z covidového videa pana Kamase. Lhát se nemá. Svoboda slova je základní princip demokratického zřízení a internet je plně dostupné médium. A já jsem pořád, už léta, v rozpacích, jak to celé řešit. Protože svoboda hodnotících soudů by měla být posvátná, a šíření nebezpečných lží z oboru zdravotnictví by mělo být trestné. A to, co píše pan Kamas, skutečně může jednodušší jedince vyděsit. Proto jsem nevytvářel umné intelektuální konstrukce, jestli je to za hranou zákona, a šel se zeptat kompetentních – prezidenta České lékařské komory.

Došlo, prosím, k některému z jevů, které popisuje pan Kamas (léčení lidí s podezřením na covid-19 intubací či infuzemi imunosupresiv, úmrtí lidí následkem lékařské péče („uléčeno k smrti“) a podobně?

Milan Kubek: „V České republice určitě ne, to by se neutajilo. Je to snůška nesmyslů. Takové nekonkrétní bláboly.“

Bude lékařská komora podávat na pana Kamase trestní oznámení?

Milan Kubek: „Poradím se s právníky, ale osobně to považuji spíše za kontraproduktivní. Jsou to opravdu bláboly, ale těžko se bude prokazovat, že někomu vznikla nějaká újma. Pokud to vůbec policie pustí dál, pak se soud potáhne dlouho, a vzhledem k  tomu, že někteří soudci, zdá se, nepociťují v souvislosti se svými rozsudky patrně žádný pocit zodpovědnosti vůči společnosti, je nějaké účinné potrestání nejisté. Co je naopak jisté, je to, že by dotyčný ze sebe dělal mučedníka a tím v části populace získával na další popularitě. Máme už své zkušenosti s různými podvodníky a šarlatány.“

Ono na tom asi něco je. Už moje nebožka babička říkávala – čím víc se s exkrementem mažeš, tím více poté sám páchneš (jakkoli užívala trochu jiné termíny). Lidé jako pan Kamas jsou nutnou daní za svobodu slova a jedinou útěchou zůstává, že je málokdo zná. V Rozstřelu tvrdil, že primárním cílem jeho vydavatelské činnosti je komerční zisk. Lidé, kteří jsou ochotní vydělávat pod krytem svobody slova na nacistické propagandě a lžích o epidemii, byli, jsou a budou. Ale nemyslím, že by to byl důsledek nesprávného křížení ras. Pokud se dá někde hledat příčina podobného jednání, tak v oblasti etické, nikoli etnické inkompetence.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]