Zemi zachrání před Babišem jen široká demokratická koalice

Eric Drooker

V souvislosti s posledními skandály kolem osoby ministra financí Andreje Babiše jsme se pokusili zformulovat tuto výzvu jako námět k přemýšlení a doufejme i k řešení zásadního problému české demokracie.

Přišla chvíle, kdy je třeba se podívat do očí syrové pravdě: Andrej Babiš ohrožuje demokracii v České republice.

Babiš poškozuje základní principy fungování svobodné společnosti tím, že vlastní klíčová média v zemi, ovládá gigantické komerční impérium a přitom zároveň vykonává vysokou státní funkci. On je dnes určujícím hráčem celé politické scény. Musíme to vzít na vědomí a musíme si také jasně říci, zda chceme jeho koncept výkonu kumulované moci tolerovat, nebo ne. A zda chceme tolerovat jeho metody zastrašování a kompromitování názorových oponentů, jeho soustavné manipulace a často i nehorázné lži.

Takové chování už tolerovat nesmíme

Žádný občan, kterému záleží na svobodném prostředí v České republice, nemůže s dobrým svědomím přijmout tak rozsáhlou kumulaci politické, ekonomické a mediální moci. Jedná se o perverzní propojení, které umožňuje nekontrolovatelné jednání. Svobodná společnost stojí a padá na principu oddělení různých mocí. Trvejme na tom.

Andrej Babiš už naplnil veškeré obavy, které jsou s tak ohromnou kumulací moci logicky spojené. Držitel takové moci totiž dříve či později přestává pociťovat jakékoli zábrany a využívá všech prostředků k upevnění svého postavení a k vytlačení veškerých možných konkurentů ze hry. To se již děje.

Proto je třeba konstatovat, že Česká republika stojí před novou křižovatkou. Nejme schopni zatím odhadnout míru tohoto rizika. Ale nelze již pochybovat o tom, že Andrej Babiš jasné riziko a ohrožení pro svobodnou společnost představuje. Toto riziko je již ověřeným faktem. O jeho existenci se vedle parlamentní opozice a svobodomyslných novinářů již přesvědčili i koaliční partneři v sociální demokracii. Shromažďování a účelové využívání kompromitujících materiálů je jasným poučením o tom, kdo je Andrej Babiš, jaké jsou morální normy a jaká je jeho kulturní úroveň.

Situace je vážná

Klíčová česká média nestojí na straně veřejnosti a nezabývají se již kontrolou výkonu moci. Jsou ve značné míře obslužným aparátem kumulované moci Andreje Babiše.

Většina politických a vedoucích novinářů v těchto médiích již nestojí na straně slabších proti silnějším, ale naopak na straně silnějších proti slabším. Jsou na straně vlády proti opozici. Opoziční média s relevantním celospolečenským dosahem tu nyní prakticky nejsou.

To je opravdu velmi špatný signál, že naše situace je opravdu vážná.

Nelze se navíc zbavit podezření, že výzkumy veřejného mínění již primárně nezkoumají nálady veřejnosti, ale naopak ovlivňují a někdy i přímo určují veřejné mínění této společnosti, která bohužel často respektuje více sílu než hodnoty svobodného prostředí.

Situace je prostě velmi vážná

A to proto, že proces rozpínání moci Andreje Babiše nelze zastavit racionálními postupy, domlouváním nebo jeho integrací do struktur veřejné zodpovědnosti. Jedná se o patologický vývoj, který nemá žádnou jinou brzdu než jasné a tvrdé mantinely. Ty mantinely mu musíme stanovit my. Nikdo za nás tuto práci neudělá. Je to zodpovědnost všech svobodomyslných lidí v této zemi.

Abychom zabránili dalšímu rozšiřování této moci, musíme si zcela jasně uvědomit, že Babišova mocenská inklinace nemá naše obvyklé a přirozené brzdící mechanismy. Nemá naše ohledy a nemá žádné limity určené vlastními morálními normami nebo snad obyčejným studem. Nemá nic, co by ji překáželo, kromě parlamentarismu a v jisté míře také širšího mezinárodního kontextu Evropské unie, který nutí Babiše k jistým ohledům. Ale spolehnout se na tento kontext bohužel nelze. Nikdo za nás neodpracuje to, co je náš úkol.

Rozšiřování moci Andreje Babiše lze zabránit. Vyžaduje to ale notnou dávku rozumu a poctivosti

Především je třeba si překreslit vztahovou mapu. Demokratická levice si už nemůže dále dovolit v zájmu svého přežití bojovat s oslabenou demokratickou pravicí. Už k tomu není žádný důvod. Obě části pluralitní společnosti jsou ve stejném stupni ohrožení od strany Andreje Babiše, která o pluralitu nestojí a potlačuje ji. Navíc všechny demokratické strany se dnes téměř nemohou domluvit s veřejností, protože nemají prostředky, jak s občany komunikovat. Média jsou totiž buď přímo, či nepřímo napojená na vládnoucí oligarchickou strukturu, která dusí svobodné šíření informací. Proto je potřeba, aby se demokraté na celé české politické scéně spojili k obraně demokracie. Významná část veřejnosti toto spojenectví pochopí a ocení.

Pro záchranu demokratické a svobodné společnosti v České republice si musíme konečně připustit možnost nových, dosud nezvyklých spojenectví. Rozšiřující se Babišova moc staví před demokratické strany jedinou možnou metodu efektivní obrany hodnot svobody. Touto jedinou metodou je široká koalice demokratických stran a postupné vytlačení Andreje Babiše od jakéhokoli podílu na veřejné moci. Protože ohrožuje naši svobodu.

Další nutnou metodou obrany demokratických principů české společnosti je zásadní zvýšení nezávislosti a odvahy veřejnoprávních médií. Není žádným tajemstvím, že tato média ve svých hlavních zpravodajských relacích o skutečném riziku radikálně populistické politiky Andreje Babiše buď neinformují vůbec, nebo o ní informují pouze minimálně. Pokud se tato média neprobudí k poctivé službě svobodné veřejnosti, bude zastavení procesu rozšiřování oligarchické moci i osobní moci Andreje Babiše téměř nemožné.

Tato výzva je myšlena velice vážně a naléhavě. Je třeba, aby se demokraté v této zemi spojili na základě společných hodnot a aby novináři mnohem více plnili své poslání obrany demokracie.

Snad se to dříve nebo později podaří.

Svobodné fórum

 

 

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]