Vzkazy ze světa: Ve 20 městech se protestovalo proti Babišovi, krajané píší letenským

(FB Letná v zahraničí)

Nejen na Letné, ale v dalších dvaceti městech po celé planetě se sešli lidé, aby vyjádřili svůj názor na premiéra Andreje Babiše. Deník FORUM 24 zveřejňuje jejich dopisy a vzkazy krajanům.

Milí krajané!

Nesmírně si vážíme vaší iniciativy, vaší vytrvalosti, vaší zodpovědnosti! Jsme v tom s vámi!

Píšeme vám společně ze všech koutů světa, ač jsme jeden druhého nikdy neviděli. Spojila nás vaše vůle vyjít na náměstí. Věříme proto, že postupně společně nalezneme způsob, jak spolupracovat, rozvíjet naši krásnou zem a především překonávat současné rozdělení společnosti.

Píšeme ze zemí, kde hodnoty, za něž se dnes stavíme, jsou často samozřejmostí. Je zde celá řada palčivých problémů, vnímáme ale, že politika není sprosté slovo a občané se nezdráhají sebevědomě ozvat a zapojit se do ní. Odpovědí jim nebývá jen ignorance a mlčení, nýbrž aktivní dialog a vzájemné naslouchání, které posilují společnost jako celek.

Politika, to jsme my všichni, politika začíná u nás občanů. Politika, stejně jako nezávislá justice a rovnost před zákonem jsou přirozenými věcmi, jsou naším sdíleným dědictvím. Dědictvím, za které se musíme společně stavět!

Proto se dnes spolu s vámi postavíme na náměstí a před ambasády ve dvaceti velkých městech po celém světě, od Tel Avivu po Portland, od Kodaně po Lisabon!

Díky vám!

Berlín + Brusel + Dublin + Edinburgh + Faro + Haag + Chicago + Kodaň + Lisabon + Londýn + Manchester + Oslo + Pakoštane + Paříž + Portland + Štrasburk + Tel Aviv + Vancouver + Vídeň

Dopisy ze světa

:

Brusel, Belgie


Brusel je v mezinárodním obrazu především sídlem Evropské unie a NATO. Obě organizace, ačkoli mají své vady na kráse, jsou pro postavení Česka ve světě nezbytné. Ač se to z Prahy do Bruselu někdy zdá být daleko, je v zájmu občanů České republiky, aby tu politici hájili prospěch každého z nich.

Jako v každém klubu i tady mají někteří větší vliv než jiní. Kteří? Má vliv automaticky ten (nej) větší? Nikoli. Spíše ten, kdo je připravený, lépe argumentuje, naslouchá ostatním, je otevřený jejich postojům a má respekt. Ten si tu každá země buduje od píky a opečovává si ho jako oko v hlavě. Česko ho kvůli Andreji Babišovi ztrácí raketovou rychlostí. Jeho střety zájmů zdvíhají kdekomu obočí, nad jeho reakcí na vlastní kritiku všichni kroutí hlavou. Jeho nejnovější příklon k těm, kteří říkají, že jim nezáleží na budoucnosti planety, a tedy na budoucnosti našich dětí nahání hrůzu. Jeho pohrdání základními pravidly je neomluvitelné a svědčí o nepochopení symbolů mezinárodní politiky.

Naše diplomaty, ač jsou opravdovými profesionály a snaží se sebevíc, přestávají jejich kolegové z ostatních zemí brát vážně. Česko dostává nálepku země, kterou její premiér řídí jako svojí firmu a české zájmy tak redukuje na zájmy svého byznysu. Tu nálepku nám nedal nikdo cizí. Ztráta respektu a vlivu v Bruselu se děje jen pod vlivem toho, co tu předvádí premiér a jeho vláda. Ztrácíme tak vyjednávací pozice, příležitosti něco získat nebo si aspoň udržet. Česko se pod vlivem premiéra posouvá na okraj vlivu v Evropě.

Edinburg, Velká BritánieKaždá demokracie byla vybudována na základě snahy jednotlivců něco změnit. Lidé v zahraničí se vyjadřují na podporu Čechů, kteří doma demonstrují za demokracii. Ukazuje se, že každý kdo má svobodné smýšlení a chce nejen lepší Česko, ale zkrátka lepší svět, se prostě musí ozvat, aby politici věděli, že nám to není jedno. Ať už žijeme kdekoliv.

Není možné, aby nás doma nebo ve světě zastupovali trestně stíhaní jedinci, kteří vlastní média a obří holdingy. Musíme se postavit oligarchům a lidem, kteří myslí především na svůj prospěch nikoliv na prospěch společnosti.


Čeká nás mnoho výzev, kterým musíme čelit a které mají dopad na další vývoj společnosti, ať už je to klimatická změna, migrace, dezinformační válka, terorismus a další. Je nutné, aby politici, naši zástupci, měli jasné cíle a přibližovali se k ideálům, kterým položil základy náš prvorepublikový prezident. Nemají to být jen prázdná slova, ale především činy. Správně je Nebát se a nekrást, nikoli Nebát se a krást a lhát.

Proto i čeští občané žijící v Edinburghu podporují Milion chvilek pro demokracii a všechny lidi kteří se připojují k demonstraci na Letné. To, že nežijeme v Česku, neznamená, že už nejsme Čechy a že je nám lhostejná země, ve které jsme se narodili a kde máme rodiny a přátele.

Haag, NizozemíPřidáváme se k protestům za nezávislost justice velmi symbolicky v Haagu, hlavním městě spravedlnosti. Nelíbí se nám střet zájmů premiéra Andreje Babiše, jeho možnost zasahovat do vyšetřování, jeho komunistická i porevoluční minulost, a proto požadujeme jeho rezignaci.

Tak jako vy do Prahy se i my do Haagu k protestům sjíždíme z různých míst Holandska. Jsou mezi námi lidé žijící v Amsterdamu, Rotterdamu, Utrechtu nebo Leidenu. I proto máme pro vás velké pochopení. Věřte nám, že i když žijeme mimo naši vlast – není nám to jedno!

Kodaň, DánskoDánové si cení upřímnosti, pravdy a jejich společnost je založena na přirozené důvěře. Bezpečí a blahobyt zde nejsou vykoupené ztrátou soukromí a osobní svobody jako například v Číně. Na rozdíl od Číny je ten systém ale mnohem křehčí, neboť stoji na každém jednom z nás. Každý Dán ví, že kdyby kupříkladu nezaplatil za oběd (protože jakákoli krádež, třeba jídla v menze, je v Dánsku neskutečně snadná), podrýval by společenské principy, protože právě tak by to přece mohli udělat všichni. To stejné platí o lžích. Přestože pravda je často příliš složitá, lidem tady stojí za to se snažit vzájemně pochopit.

Pokud se i my budeme snažit vzájemně si naslouchat a fungovat jako jedna společnost, lidé jako Andrej Babiš a Miloš Zeman ztratí nad naší zemí moc.

Dánsko je svou velikostí v porovnání s Českem skoro poloviční a přesto výrazně figuruje na mapě světa. Je na čase přestat brečet nad naší velikostí, nad naší minulostí a zařadit se po bok sebevědomých a silných zemí Evropské unie a společně pracovat na světě, který tady bude třeba až v roce 2050…

Londýn, Velká BritánieDemokracie je založená na právu každého občana spoluutvářet svou zemi. Nedovolíme, aby politici, kterým jde jen o svůj vlastní prospěch, podrývali základy demokratických institucí, za které jsme bojovali před třiceti lety. Musíme se snažit o budování svobodné společnosti založené na vzájemném respektu a ochotě pracovat spolu, ne proti sobě. Jednání Andreje Babiše, včetně jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti, jdou přímo proti těmto hodnotám.

I přes tu dálku jsme tam s vámi na Letné. Vzhledem k tomu, že jsme se dnes sešli u Marble Arch v Londýně, mohli bychom pohlížet na Velkou Británii jako na vzor, na symbol liberálních hodnot. Bohužel jsme ale byli svědky toho, že i dlouhotrvající tradice liberalismu mohou podlehnout populistickým lžím a strachu. Ani ty nejsilnější demokratické systémy nejsou nerozbitné. Záleží nám na budoucnosti naší krásné země, České republiky, a odmítáme mlčky pozorovat, jak demokracie v naší zemi pomalu mizí. To, že jsme se tu dnes společně sešli, je důkaz, že ji chceme společně ochraňovat a bojovat za ni.

Manchester, Velká BritánieZdravíme a podporujeme vás z Manchesteru: města, se silnými základy občanského aktivismu. Krok po kroku po několik století si tu lidé na náměstích vybojovávali svá občanská práva. Dnes je zde demokracii věnované celé muzeum. Neukazuje ji jen jako hotový výsledek ale jako trvající proces, jehož jsme všichni aktéři a výsledek záleží na nás.

Máme obavu o naší zemi, kde se premiér navzdory trestnímu stíhání a dalším vážným podezřením zarputile drží moci a tím kalí obraz ČR v zahraničí. Dáváme najevo svůj nesouhlas s touto politickou situací, která by tady v Anglii, kde si demokracii nad míru cení a hlídají, nebyla vůbec možná.

I když dnes nemůžeme být v Praze, myšlenkami jsme s vámi! Záleží na nás, v čem budeme žít!

Vídeň, RakouskoVe Vídni se scházíme na podporu nezávislé české justice. Bohužel, příklady jiných členských zemí Evropské unie nám jasně ukazují, jakou moc a prostředky může výkonná moc vyvinout k omezování svobodné a nezávislé justice. V Rakousku žije nejen mnoho Čechů, ale také Maďarů a Poláků a změny režimů v jejich zemích jsou tu diskutovanou a přítomnou věcí. Zdvižené obočí EU a její kroky jsou správné, ale nejsou dost rychlé na to, aby dokázaly zastavit ovládání soudní moci mocí výkonnou.


V takové chvíli je nutná reakce občanské společnosti, vyslání rozhodného signálu. Náš premiér je v jasném střetu zájmů a je evidentní, že jeho zájem je také v získání vlivu na soudní moc. Nebojí se i v nejkritičtějších momentech využít veškerou svou pravomoc a dosadit velice kontroverzní osobu do křesla ministryně spravedlnosti. Oba společně navíc očerňují justici a zpochybňují její práci a nezávislost, stejnými kroky si „připravovala půdu“ pro ovládnutí justice i exekutiva v Polsku či Maďarsku. Proto je skvělé a důležité, že se tolik lidí nenechá „opít rohlíkem“, dokáže Babišovy kroky jasně pojmenovat a postavit za nezávislost justice. I my jsme s vámi. Teď je to na nás.

Tel Aviv, IzraelKrajané v Tel Avivu se sejdou před českou ambasádou, aby vyjádřili podporu lidem na Letné. Vzkazují: “I když jsme daleko, není nám to jedno!”

Lisabon, Faro, Portugalsko

My, kteří se k vám všem hlásíme z Portugalska, ať už jsme se sešli v Lisabonu, nebo na samém jihu země, ve Faru, jsme velmi vděčni této příležitosti být spolu s celou českou komunitou žijící v zahraničí dnes s vámi na Letné.

Nežádáme více než slušnost, slušnost jedinců, kteří budou stát v čele naší země. Slušnost, která nemá nic společného s lidmi, kteří se slušností tak rádi zaštiťují, aby za ni mohli skrýt svou netoleranci a nenávist ke všemu, co je jim cizí.

Jde nám o slušnost, která je synonymem osobní zodpovědnosti. Zodpovědnosti, kterou na sebe berou ti, kteří se ujímají svých funkcí. Jde nám o slušnost, která je synonymem čistého svědomí a dobré vůle. Ano, přesně toho masarykovského svědomí typu „Nebát se a nekrást…“ Není pro nás přijatelný politik, který, ač demokraticky zvolen, dostal se do čela země jen díky populistické kampani dovedně skrývající velmi pochybnou minulost. Politik, který svým jednáním už v jádru neuznává princip přijetí politické zodpovědnosti. Politik, který zneužívá své pozice k bezostyšné manipulaci, ať už v osobním ekonomickém, nebo politickém zájmu. Politik, který relativizuje hodnoty Evropské unie a svými postoji popírá jejich smysl.

Připojujeme se k vám ze země, kde komunitní a kosmopolitní soužití má více než půltisíciletou tradici. Ani pro nás není přijatelné, aby se Evropská unie v interpretaci populistů stala pouhým dotačním zdrojem. Věříme, že solidarita a politická odpovědnost hájící principy demokracie a nezávislosti justice jsou hodnotami naprosto zásadními.

Paříž, Francie,

Ačkoliv momentálně nežijeme v České republice, jsme s ní v zahraničí stále spjati a záleží nám na tom, co se doma děje. Stejně jako stovky tisíc krajanů i my Češi žijící ve Francii se scházíme, abychom vyjádřili podporu dnešní demonstraci na Letné. Není nám jedno, že je současný premiér podezřelý z vážné trestné činnosti, a chceme, aby byla zachována nezávislost justice. V roli politických představitelů si představujeme někoho, kdo se řídí morálními hodnotami, kdo se snaží jít příkladem, kdo se snaží spojovat a podporovat svobodnou společnost. Někoho, kdo nás všechny bude reprezentovat, kdo bude přispívat k dobrému jménu České republiky v zahraničí: tak, abychom na naší zem mohli být hrdí. Ne však někoho, kdo upřednostňuje své zájmy nebo zájmy svých firem.

Mnoho z nás není v zahraničí natrvalo, pravidelně se vrací nebo by se chtělo jednou natrvalo vrátit zpět, mnoho z nás má v České republice rodiny a kamarády a nechceme proto žádné motýle a není nám to jedno!

Letná děkujem!

Portland, Oregon, U.S.A

K protestům za nezávislost justice v naší vlasti se symbolicky přidáváme i my, Češi v Portlandu, státu Oregon. I přes to, že žijeme více než 10.000 km od naší vlasti, nám na osudu naší země velmi záleží, protože máme v Česku rodiny a mnozí z nás se plánují vrátit jednoho dne domů.

Snažíme se naší zemi dělat v zahraničí dobré jméno a nelíbí se nám, že nám nynější premiér kazí tuto dobrou pověst. Mimo špatné pověsti jde ale o mnohem víc: jde o nezávislost justice v naší zemi. Jako dědicové několika diktatur si musíme naši křehkou demokracii střežit.

Proto moc děkujeme za to, že nás na Letné zastupujete! Je to na vás, je to na nás!

S pozdravy, Češi a Moraváci v Portlandu, stát Oregon, U.S.A.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]