Z rady ven! Další sprostota Xavera Veselého k ženě

Ilustrační foto. (Pixabay/Mark_Mook_Fotografie)

Ilustrační foto. | FOTO: Pixabay/Mark_Mook_Fotografie

V uplynulém a letošním roce se radní Rady České televize Mgr. Lubomír Veselý, přezdívaný Luboš Xaver Veselý, dopustil zcela zavrženíhodných urážek žen v médiích a na sociálních sítích. V minulém roce řekl o novinářce Johaně Hovorkové ve svém youtube pořadu, že je svině a zrůda. Letos již stačil doktorandce Univerzity Palackého Veronice Krátké Špalkové na sociálních sítích sdělit, že měla jít raději studovat na kuchařku. Oba jeho výroky jsem po zásluze komentoval v médiích. Chtěl jsem ale vědět, jestli se nějak k té nechutnosti postavily i feministické a genderové organizace a obou žen se zastaly. A tak jsem je obeslal s dotazem, zda jejich organizace na sprostotu pana Mgr. Veselého k ženám nějak reagovaly. 

Potkal jsem v životě řadu feministek, které svůj feminismus realizovaly placeným přednášením o feminismu, placeným školením žen o ženských právech, a podobně. Vylovit z paměti nějakou feministickou entusiastku se mi nedaří, znám jen ty z USA před 150 lety. Ale zato si občas vzpomínám na Jiřího Hromadu. Ten byl v devadesátých letech minulého století, kdy byla diskriminace homosexuálů dokonce nařízena zákonem zbylým po socialismu, nejdůležitějším, doslova dějiny komunity tvořícím gay aktivistou.

V ČR dostal jak v zákonech zakotvený, tak veřejný postoj k homosexualitě civilizovanou formu, lidé i zákonodárci pochopili, že do vzájemných sexuálních vztahů dospělých nezúčastněným nic není, a jejich diskriminace skončila velmi brzo po převratu z velké míry díky panu Hromadovi. Byť zaneprázdněný a činorodý umělec, tomu aktivismu na deset či kolik let obětoval celé své bytí. Kdekoliv se po republice stal nějaký malér, kdykoliv byl někdo napaden, protože je gay, Jiří Hromada tam druhý den byl, sesbíral detaily, obvolal novináře, často i nějak pomohl oběti té diskriminace, sehnal právníka… Prostě – bojoval proti diskriminaci gayů naplno, obětavě, a za své.

Feministky to bohužel mají jinak. Prvorepublikovou podřazenou roli žen u nás vymýtil socialismus, zůstalo však okázalé pivnictví, buranské okázalé pohrdání ženami. Většinou je generovali a generují impotentní muži po andropauze, kteří si jinak než nadávkou na ženu už netroufnou. Ale občas se tento projev blbství vynoří viditelněji.

Když je potřeba feministek…

Feministické hnutí vzniklo v reakci na dlouholetou nerovnoprávnost žen a v naší kultuře kdysi těžce diskriminační roli ženy. Ženy ještě před dvěma sty lety nebyly chápány jako bytosti rovnocenné mužům, když dostaly ženy volební právo, konzervativci zvraceli znechucením, a byl rozšířen dnes už jen komický názor, že žena má poslouchat svého manžela. Ten dnes v Praze veřejně zastává dle mých informací jeden jediný aktivista původem z Balkánu. A sprostota k ženám se stala – kromě hospod 5. cenové skupiny v Pyčobani, kde jsou jen buřty, pívo a nenávist – zcela nepřijatelnou. Muž, který ve veřejném prostoru sprostě nadává ženám, je běžnými občany chápán jako svině a zrůda. To však neznamená, že když se nějaké sprosté ho***o objeví ve veřejném prostoru, tak jeho sprostotu mají duševně zdraví lidé bez komplexů a nenávisti k druhému pohlaví tolerovat a akceptovat.

Pan Mgr. Lubomír Veselý, vystupující jako moderátor pod uměleckým jménem Luboš Xaver Veselý, radní veřejnoprávní České televize, v tomto oboru vyniká. Loni ve svém televizním pořadu nazval novinářku Hovorkovou slovy „svině a zrůda“. Když to vyvolalo znechucení, tak se sice ve svém pořadu omluvil, ale video se svým nadáváním novinářce nesmazal. Takže mu dál jeho sprostota vydělává na papáníčko.

Komentoval jsem sprostotu magistra Veselého několikrát, ale už tehdy mne zarazilo, že se neozvaly žádné feministky. Bylo to v době, kdy už nějaké aktivistky, se kterými jsem byl v rozhlasovém pořadu, objížděly republiky a poskytovaly (jim placená) školení ženám, že se nemají v rámci kampaně Me Too nechávat poplácávat po zadku od chlapů. Překvapilo mne, že metooistky nevystoupily i proti sprostotě magistra Veselého.

Xaver podruhé!

Pan radní Veselý se do toho pustil znovu. Nejenže hulvátsky tyká cizí ženě, jak je zvykem jen v Pyčobani. On ji také doslova uráží, jeho výrok je jen obměnou slabomyslného hesla „ženská patří do kuchyně“. Chápu, že si pan Veselý nedokáže představit jinou libost poskytnutou ženou, než že mu uvaří. Ale takové věci si musí nechávat pro sebe, a posílat ženy do kuchyně je projevem tak chlapácké impotence, že by s ní také neměl chodit na veřejnost. Když byl jen moderátorem youtube pořadu vznikajícího ve studiu u Hlavního nádraží mezi kolejištěm a dálnicí, byla jeho sprostota a jeho nenávist k ženám jeho věc. Když je opakovaně sprostý k ženám nyní, jako radní veřejnoprávní televize, je to zcela nepřijatelné, a má být okamžitě odvolán. Přesto jsem ze strany feministek nezaznamenal žádnou reakci. A tak jsem je obeslal dotazem. Na ministerstvu mi Paní koordinátorka rovnosti žen a mužů doporučila tři organizace, jednu jsem si našel na facebooku sám. A pak už jen smutně četl odpovědi.

„Děkujeme za Váš zájem o genderovou problematiku. Naše organizace se zabývá zejména vzděláváním, které vnímáme jako jeden z nejvhodnějších nástrojů k prevenci šikany, nerovného odměňování na pracovišti nebo genderově podmíněného násilí. Jsou to komplexní problémy, proto se zaměřujeme na jejich systémové uchopení a řešení především na strukturální úrovni, nikoli individuální.“ MgA. Bc. Eva Lukešová, ředitelka, Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

 „Dobrý den, těší nás, že ve Vás tyto komentáře vyvolaly pohoršení, a samozřejmě uvítáme, pokud se jim budete ve své práci věnovat a budete proti nim vystupovat, protože mnohé mediální útoky na adresu žen jsou skutečně hrozné. Bohužel naše organizace má primárně jiné zacílení, než je gender a média, primárně je to oblast trhu práce, zaměstnávání, vzdělávání, rodinné politiky aj., takže není v našich možnostech vyjadřovat se ke všemu, není to ani naše specializace. V každém případě Vám děkujeme za Vaše aktivity a máte naši podporu. “ Josef Vošmik, Gender Studies, o.p.s.

Z Otevřené společnosti neodpověděli vůbec. Asi měli zavřeno.

„Feministická společnost“ se odmítla vyjádřit, a její zástupkyně mne prosila, abych jejich organizaci vůbec nezmiňoval, neboť v realitě neexistuje a nevykonává žádnou činnost.

Veselý je opravdový sprosťák, a feministky na něm mohly velmi dobře odprezentovat, že sprostota k ženám se nevyplácí. Aby nedošlo k omylu – nevybízím k násilí! Ale kdyby do jeho studia vrazila dvacítka feministek a snědla mu všechny oplatky, kterých jsem při své poslední návštěvě viděl ve studiu obrovské krabice, jistě by to pana Veselého zasáhlo bolestněji než bití. A další nadávky ženám by si rozmyslel.

Univerzita nemlčí

Na rozdíl od feministek, Univerzita Palackého, na jejíž studentku pan radní Veselý naflusal, se ozvala. Veřejně a jednoznačně Veselého sprostotu odsoudila.

„Univerzita Palackého. 14. dubna: Po zveřejnění analýzy české dezinformační scény v době pandemie, na níž se autorsky podílela i doktorandka UP Veronika Krátká Špalková, se na její adresu dopustil na svém facebookovém profilu nevhodných osobních invektiv moderátor Lubomír Xaver Veselý. Vedení UP považuje s ohledem na povolání Lubomíra Veselého takové chování za nepřípustné. Univerzita Palackého v Olomouci se ohrazuje proti lidsky nevhodným a ponižujícím komentářům pana Lubomíra Xavera Veselého vůči studentce doktorského studia Veronice Krátké Špalkové. Kromě absence džentlmenského přístupu ze strany pana Xavera Veselého upozorňuje vedení Univerzity Palackého rovněž na pravděpodobné porušení etického kodexu, kterým je pan Lubomír Xaver Veselý jako novinář vázán.“

A teď my ostatní!

Univerzitě Palackého patří za její vyjádření dík. Ovšem – Radu ČT nevolí akademické senáty, ale poslanecká sněmovna. Tak jsem najel na tuto webovou stránku:

Vcelku nijak netajím ani to, že žiji v Praze, ani to, že tradičně volím ODS. Proto jsem rozklikl svůj volební obvod vlevo nahoře, vybral „své“ poslankyně a poslance za tuto stranu, a napsal jim:

„Vážené dámy, vážení pánové! Jako váš volič se na vás obracím s prosbou. Nechci, aby veřejnoprávnost vysílání dozoroval Mgr. Lubomír Veselý, neboť není schopen elementárního slušného chování. Jeho opakovaně veřejně ventilovaná vulgarita k ženám ukazuje, že není schopen rozpoznat a dodržet elementární normy chování ani ve svém vlastním projevu. Proto nemůže rozpoznat a kontrolovat, kdyby Česká televize překročila hranice slušného chování, například kdyby se dopouštěla sprostých urážek žen či diskriminačních a dehonestujících výroků na adresu žen. Proto vás prosím, abyste co nejrychleji v poslanecké sněmovně navrhli odvolání pana magistra Veselého z Rady ČT pro jeho nezpůsobilost funkci vykonávat. Předem děkuji! V úctě jxd“

Ale nakonec, abych ženám nekřivdil: Režisérka Věra Chytilová, která jistě měla dobrý čich pro lidi, již před delší dobou sdělila před kamerou panu magistru Lubomíru Veselému, že je „POŠTĚVÁK“.

Nyní odhad režisérky Chytilové magistr Veselý definitivně svou sprostotou k ženám potvrdil. Proto by měl okamžitě z Rady ČT odprýsknout.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články