Za 500stránkovou stížností na zpravodajství ČT z Ukrajiny stojí i Zemanův exministr David

Ivan David (YouTube.com)

Ivan David | FOTO: YouTube.com

Rada České televize by měla v nejbližších dnech obdržet velmi rozsáhlou a detailně zpracovanou „Stížnost na zpravodajství České televize k ukrajinské krizi“. Informuje o tom zpravodajský server HlídacíPes.org v článku šéfredaktora Roberta Břešťana. Text stížnosti má 495 stran rozčleněných do 13 kapitol s mnoha podkapitolami a zahrnuje podrobný rozbor zpravodajství za období od 1. února 2014 do 31. ledna 2016.

Autorovi či autorům stížnosti se nelíbí zejména obsah a forma referování televize o anexi Krymu, o sestřelení malajsijského letadla MH 17, bojích na východní Ukrajině a řadě dalších témat souvisejících s Ruskem. V textu se nešetří slovy jako „ČT nedoložila, ignorovala, nepravdivě tvrdila, důsledně bagatelizovala, vytvářela dojem, řádně neinformovala, bez důkazů a v rozporu s fakty“…

stiznost-na-CT

Závěrečná kapitola elaborátu obsahuje celkem 15 velice arogantně formulovaných doporučení, co ČT nesmí, a co naopak musí vysílat, za co všechno se má omluvit a co dementovat. Kuriózní je třeba požadavek, aby ČT zřídila archiv dezinformací, který bude obsahovat veškeré významnější dezinformace, jichž se ČT ve svém zpravodajství dopustí. Tento archiv má být přístupný z úvodní internetové stránky a tam viditelně zobrazen. Kromě „nápravy“ se tedy žádá i veřejná sebekritika – stejně jako v dobách stalinismu, kdy se provinilec proti režimu musel před popravou veřejně ke všemu doznat a posypat si hlavu popelem.

Že tento příměr není vůbec od věci, potvrzuje samotný závěr stížnosti, v němž se píše: „Pokud generální ředitel nebude schopen či ochoten podniknout doporučené a případně i jiné kroky, které jsou nezbytné k ukončení protizákonného jednání, měl by být dle stejného ustanovení Radou odvolán. Následně by Rada měla dle § 8 odst. 1 písm. a) jmenovat nového generálního ředitele, který by dle ní plnění povinností dokázal zajistit.“ Působí to dojmem, že si autoři pletou české zákony s právním řádem Ruské federace.

Na textu stížnosti zaujme vedle rozsahu i systematičnost práce, formální kvalita zpracování i to, kolik času musel autor či autoři zpracování stížnosti věnovat. Analyzují v ní nejen obsah a vyznění jednotlivých pořadů, ale i článků a veřejné debaty, v nichž vystupovali redaktoři České televize, včetně odkazů na cizojazyčné studie či reportáže zahraničních televizí, serverů a agentur.

Kdo je autorem stížnosti, respektive kdo pod ní bude oficiálně podepsán jako stěžovatel, není zatím zatím jasné. Na Radu ČT zatím oficiálně nedorazila. Kompletní text stížnosti, který zveřejnil server HlídacíPes.org, není podepsán ani datován. Anonymně ji však podat nelze, v tom případě se jí Rada ČT vůbec nemusí zabývat.

Vznik stížnosti lze ovšem vystopovat na webových stránkách s názvem „KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra! Prostě Kosa zostra!“, kde byl text téměř pětisetstránkového elaborátu ve dnech 11. –15. dubna po částech zveřejňován formou pětidílného seriálu, vždy s příslušným zaujatým proruským komentářem.

Kdo stojí za tímto webem, nelze jednoznačně a prokazatelně zjistit, protože se vyznačuje velkou mírou konspirace. Na stránkách s podtitulem „Blog obyčejných lidí pro obyčejné lidi o politice, ekonomii, fotbálku a všem ostatním, čím žije současná Česká nebo Slovenská republika“ vystupují všichni autoři (blogeři) důsledně pod přezdívkami – Vlk, Veverka, Všudybylka, Mireček, Jezevec, Lex, Germanicus, Český maloměšťák, Forrest, Gerd, Edita, Leo K., Pacho a dále pod různými zkratkami a fiktivními jmény. Hlavní postavou blogu je podle všeho Vlk.

Na blog „KOSA NOSTRA…“ jsou však napojeny proruské weby Nová republika a E-republika.cz. V nich autor Petr Umlauf o stížnosti obsáhle referoval 17. a 18. dubna v článku s titulkem „Kosa přiložená na hrdlo lhoucí aneb Analýza ČT o válce na Ukrajině“, včetně odkazů na jednotlivé díly seriálu z „KOSY NOSTRY“.

Tyto weby už anonymní nejsou, jednotliví autoři se pod články podepisují svým jménem. Provozovatelem webu Nová republika je stejnojmenné občanské sdružení, jehož vůdčí osobností je MUDr. Ivan David, bývalý ministr zdravotnictví ve vládě Miloše Zemana, dnes náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání v Psychiatrické léčebně Bohnice a redaktor webu Nová republika.

Z manifestu sdružení Nová republika vyplývá, že cílem spolku je boj proti „neoliberálnímu režimu“ a „hyperburžoazii“, která „rozvrací společnost a rozkrádá její bohatství“, protože, jak se v manifestu dále píše: „Neoliberalismus není obyčejný kapitalismus slučitelný s pozitivním rozvojem společnosti. Je to systém, který na jedné straně vytváří nezasloužené soukromé bohatství a na druhé straně zadlužuje státy, které ovládl. (…) Neoliberalismus vede evropské země i Spojené státy americké k hospodářskému, sociálnímu a morálnímu úpadku. Korupce je nevyhnutelným průvodním jevem. Evropská unie, která byla občanům představována jako naděje, se ukazuje být pastí, protože svazuje národní společnosti neoliberálními „reformami“, z nichž nemá být úniku.“

Ivan David, který byl až do konce loňského roku členem ČSSD, je známý svými radikálně proruskými postoji a hlásáním konspiračních teorií. Například o sestřelení malajsijského dopravního letadla nad Ukrajinou tvrdí, že jde o mnohonásobnou vraždu, za kterou „nese odpovědnost strana USA a spřátelených oligarchátů, které si říkají demokratické, vyspělé, svobodné, atd.“

Česká televize leží Davidovi v žaludku dlouhodobě. Nedávno například odmítl poskytnout vyjádření redaktorovi pořadu „Reportéři ČT“ s vysvětlením, že „se jedná o jeden z nejodpornějších pořadů ČT, plný lží a manipulací“.

Stížnost na Českou televizi okomentoval pro Svobodné fórum televizní radní Zdeněk Šarapatka, který je s jejím obsahem dobře obeznámen: „Je-li ‚stížnost‘ autentická, pak je to rarita. Tenhle proruský elaborát jako vystřižený z dílny KGB je totiž k mání na internetové stránce, jejíž spolutvůrce je Ivan David. Ano, Zemanův exministr zdravotnictví! A Zemanovu lásku k Moskvě ani netřeba komentovat. I tady zněl úkol jasně. Už ne zastavit muže s koženou brašnou, ale skrz pohůnky Kremlu zavřít ústa České televizi. Možná poslední baště svobodných zpráv v naší zemi. I kdyby přišlo na Radu ČT deset tisíc proruských nebo pročínských lží týdně, nevadí. Za svobodu slova tenhle boj určitě stojí!,“ uvedl Šarapatka.

Řešení stížností na vysílání České televize jsou běžnou součástí jednání Rady ČT. Řada z nich se týká právě zpravodajství spojeného s Ruskem.

„Ten tlak je enormní. Zdá se, že se někdo cíleně snaží vyhledávat sebemenší chyby, které Česká televize udělala, a vystupuje zcela v souladu s doktrínou ruské propagandy, která říká: Nemusíte věřit Kremlu, ale byli bychom rádi, kdybyste nevěřili vůbec nikomu,“ uvedl šéf zahraniční redakce ČT Michal Kubal na loňské debatě o českých médiích pořádané společností Post Bellum. I tato jeho slova autoři ve stížnosti zmiňují.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]