Kritici se neshodují v názoru na obraz Judita a Holofernes, který byl před dvěma lety nalezen v podkroví domu v jihofrancouzském městě Toulouse. Autorství je přisuzováno italskému baroknímu malíři Caravaggiovi, cena obrazu se odhaduje na 120 milionů eur (3,24 miliardy Kč), spor ovšem nebyl zatím uspokojivě vyřešen. Rozhodnout může lékařská věda a zobrazení onemocnění štítné žlázy, které bylo v té době časté, píše italský deník La Repubblica.

Do debaty, která se rozvířila kolem autorství obrazu Judita a Holofernes vstoupila medicína. Konkrétně endokrinologie. Caravaggiova díla se totiž vyznačují jednou společnou zvláštností: vyskytuje se na na nich téměř vždy žena nebo muž se zvětšeným objemem štítné žlázy, čili strumou nebo také voletem. Toto onemocnění bylo v době malířova života dosti hojné a souviselo s nedostatečným příjmem jódu v potravě. Často bylo i příčinou kretenismu, a Caravaggio byl v jejím znázorňování údajně naprostý mistr.

Důkaz, že nalezený obraz skutečně namaloval Caravaggio tak možná poskytne lékař. Šéf endokrinologické a diabetologické jednotky při univerzitě Campus Bio-Medico v Římě Paolo Pozzilli tvrdí, že tento definitivní důkaz tkví právě ve strumě služky, která stojí vedle Judity. „Oko lékaře ihned rozpozná dokonalost anatomických detailů strumy na toulouském obraze Judity,“ uvádí Pozzilli, mimo jiné i autor knihy Umění v lékařství a lékařství v umění.

Existuje podle Pozzilliho nejméně pět obrazů, na nichž Caravaggio vymaloval strumu. „Typicky ženská choroba se nevyhýbala ani mužům. Je k vidění také u muže u Kristových nohou na obraze Ukřižování svatého Ondřeje, který je v clevelandskému muzeu. Nebo u služky na obraze Judita uřezává hlavu Holofernovi Artemisie Gentileschiové, která vycházela z Caravaggiova obrazu,“ říká Pozzilli.

Revue Forum Banner