Švýcarský filosof a psychiatr Carl Gustav Jung, který zemřel před 55 lety, 6. června 1961, je pokládán za zakladatele analytické psychologie a dlouho se o něm mluvilo jako o nástupci Sigmunda Freuda. Se svým učitelem se ale později rozešel a vypracoval vlastní velmi komplexní systém, v němž se nebál propojit vědecké poznatky s duchovními praxemi Východu i Západu.

Jung se narodil 26. července 1875 v Kesswilu u Bodamského jezera. Pocházel z rodiny, která plodila vesměs kazatele nebo lékaře. Po dlouhém váhání se rozhodl pro studium medicíny a teprve na jeho sklonku objevil psychiatrii, která mu učarovala. Praxi zahájil v ústavu pro duševně choré poblíž Curychu, kde začal rozvíjet výzkum slovních asociací. V roce 1906 na toto téma publikoval knihu, díky níž se blízce spřátelil s otcem psychoanalýzy Sigmundem Freudem.

S jeho učením se však po několikaleté intenzivní spolupráci rozešel, nesouhlasil zejména s jeho teorií o výhradní sexuální motivaci lidského konání. Jung vystavěl vlastní psychologický systém, v němž rozdělil duši na vědomí, osobní nevědomí a kolektivní nevědomí. Tímto systémem, svým výzkumem snů i řadou dalších publikací inspiroval celé generace dalších badatelů.

Revue Forum Banner