Švýcarský psychiatr a zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung, který se narodil před 140 lety, 26. července 1875, patřil mezi myslitele, kteří zásadně ovlivnili duchovní klima 20. století. Proslul mimo jiné výrokem, že „Sny jsou reakcí na náš vědomý postoj, a to stejně jako když reaguje tělo na to, jestliže se přejíme nebo s ním nějak špatně zacházíme. Sny jsou přirozená reakce sebereagujícího psychického systému.“

Konec přátelství se Sigmundem Freudem

Jung pocházel z rodiny, která plodila vesměs kazatele nebo lékaře. Po dlouhém váhání se rozhodl pro studium medicíny a teprve na jeho sklonku objevil psychiatrii, která mu učarovala. Praxi zahájil v ústavu pro duševně choré poblíž Curychu, kde začal rozvíjet výzkum slovních asociací. V roce 1906 na toto téma publikoval knihu, díky níž se blízce spřátelil s otcem psychoanalýzy Sigmundem Freudem. S jeho učením se však po několikaleté intenzivní spolupráci rozešel, nesouhlasil zejména s jeho teorií o výhradní sexuální motivaci lidského konání.
Jung vystavěl vlastní psychologický systém, v němž rozdělil duši na vědomí, osobní nevědomí a kolektivní nevědomí. Tímto systémem, svým výzkumem snů i řadou dalších publikací inspiroval celé generace dalších badatelů. Carl Gustav Jung zemřel 6. června 1961 v nedožitých 86 letech.

Revue Forum Banner