Ve Španělsku ve čtvrtek vstoupil v platnost zákon zvyšující minimální věk pro uzavření manželství ze 14 na 16 let. Madridští zákonodárci přijetím normy vyslyšeli doporučení odborníků Organizace spojených národů na právní ochranu dětí, informoval deník El País. Španělsko se tímto krokem také chtělo přiblížit právnímu stavu u svých evropských sousedů.

Nejnižší věk k vstupu do manželství
Španělsko dosud mělo vůbec nejnižší věkovou hranici pro uzavření sňatku v celé Evropské unii. Čtrnáctiletí však museli o povolení vstoupit do manželství žádat soud. Posunutím hranice na 16 let se tak Madrid přiblížil stavu panujícímu ve většině zemí evropské osmadvacítky.

Prim teď vede Estonsko s 15 lety
Nejdříve se tak ode dneška mohou lidé ženit a vdávat v Estonsku, kde soud může povolit sňatek snoubencům ve věku dosažených 15 let. O rok déle si musejí počkat v Německu, Británii či v Itálii. Ve Francii, Belgii a Švédsku je věk pro uzavření manželství stanoven na 18 let. V Česku úřady požadují dovršení 18. roku věku, soud ale může učinit výjimku a povolit sňatek i šestnáctiletým.

Nový zákon ve Španělsku statistiky ale příliš nezmění, podle deníku El País totiž osoby mladší 16 let mezi lety 2000 a 2014 uzavřely ve Španělsku jen 365 sňatků. Z toho v loňském roce jich bylo pouze pět. Ještě v 90. letech bylo alespoň jednomu ze snoubenců méně než 16 let v 2678 případech a v 80. letech dokonce ve 12.867 případech. Průměrný věk, v němž Španělé vstupují do manželství, tvoří v současnosti 33,6 roku u mužů a 32,6 roku u žen.
Teprve před několika měsíci Španělsko zvýšilo také minimální věk legální způsobilosti k pohlavnímu styku ze 13 na 16 let.

Revue Forum Banner