Výstražná znamení, která mají upozornit řidiče i pěší na možná úskalí a nebezpečí jsou různá. Nabízíme vám přehled 23 těch nejzvláštnějších, takže: Pozor na Yettyho.

Revue Forum Banner