Na svou návštěvu v galerii v Los Angeles určitě nezapomene dívka, která si chtěla odnést vzpomínku na snímku. Když se přikrčila, aby se mohla s jedním z exponátů dobře vyfotit, zavrávorala a shodila jeho podstavec. Ten poté spustil dominový efekt, po němž zůstala škoda v hodnotě 200 tisíc dolarů.

Revue Forum Banner