Když statečný Číňan spatřil náklaďák, který se řítí na kancelář jeho kolegy, rozhodl se okamžitě jednat. Vběhl dovnitř, upozornil muže na hrozící nebezpečí a oběma se jako zázrakem podařilo utéct.

Revue Forum Banner