Hrůzné okamžiky zažil personál nemocnice, který se staral o pacienty na dialýze. Jeden z nich se totiž rozhodl, že zavraždí dalšího, který se v nemocnici snažil prodloužit svůj život. Pyroman muže polil hořlavinou a zapálil. Oheň však nezasáhl pouze oběť, ale i další pacienty v místnosti.

Revue Forum Banner