Automatické zavírání dveří se stalo osudným muži v Číně. Nedostal se totiž ani dovnitř, ani ven.

Revue Forum Banner