Stovky přihlížejících bylo svědky děsivého pádu akrobata v Číně. Muž, který vylezl na bambus, tyčící se do osmimetrové výšky, nepočítal s tím, že se jeho cvičební nástroj zlomí.

Revue Forum Banner