Pokud by péče o domácnost a děti byla zařazena mezi regulérní profese, byla by jasnou jedničkou jako vysněné povolání většiny lidí na celém světě. K tomuto závěru dospěla studie britských pojišťovacích specialistů, o níž informoval deník Daily Mail. Výzkum podle něho odhalil sílící podezření, že ženy i muži jsou nejšťastnější, když se mohou věnovat své rodině.

Pokud je tato péče považována za profesionální, nevadí jim ani částečná společenská izolace a přerušení kontaktů s přáteli.

Zpráva uvádí, že lidé pracující v domácnosti jsou sice šťastní, ale zároveň pracují dvojnásob hodin denně, než předpokládá jejich okolí. Dáno je to kromě jiného přesvědčením (většinou) matek, že jejich společenská role se naplňuje spíše mateřstvím a péčí o domov, než v klasickém zaměstnání. Podle dřívějších výzkumů by třetina pracujících matek v případě takové možnosti zůstala raději s dětmi doma a práce se vzdala. Na počet odpracovaných hodin přitom nehledí.

Vláda přitom podle Daily Mail nutí všemožnými prostředky britské rodiče, aby vedle výchovy dětí byli také výdělečně činní. „Škoda, že vláda nesdílí názor zkušených matek. Výchova je velmi zodpovědná práce,“ řekla listu Laura Perrinsová, která provozuje webové stránky Konzervativní žena.

Péče o domácnost zvítězila mezi všemi profesemi a povoláními z hlediska spokojenosti jednotlivých pracovníků v oboru. Pouze jeden ze sedmi rodičů, kteří se doma věnují výchově potomků, není se svou současnou sociální rolí spokojeno. Tzv. skóre štěstí dosahuje u žen a mužů v domácnosti téměř k 88 %. Následuje pohostinství (86 %), výtvarné umění a design, charitativní sektor, a sport spolu s cestovním ruchem.

Nejméně spokojení jsou se svým životem lidé, kteří pracují v marketingu, reklamě a propagaci.

Revue Forum Banner