Inspirativní mladí lidé z různých profesních oborů se sejdou dnes 8. října 2018 od 18:30 v Lucerna Music Baru. Každý zde uvede svou představu budoucnosti České republiky. Výstupem fóra bude společná vize naší generace, kterou budeme dále propagovat a medializovat. Akce se bude konat v rámci Festivalu demokracie Forum 2000 ve spolupráci s Klubem mladých politologů.

Této události se zúčastní například Tomáš Klus, Dominik Stroukal (Roklen24), Ondřej Krátký (Liftago), Martin Škoda (profi fanda gastronomie), Tomáš Pánek (digitální stratég) a spousta dalších. První část bude složena z krátkých projevů jednotlivých řečníků, ve kterých shrnou, čím se zabývají, čeho by chtěli ve svých oborech docílit, jak by jim „stát“ mohl jít v jejich snažení naproti, kde vidí překážky, co u nás chybí k naplnění jejich cílů. Celá událost bude zakončena veřejnou debatou s diváky.

Klub mladých politologů je studentská organizace založená studenty. Působí aktivně od roku 2010 a svou činností sdružuje mladé lidi se zájmem o politiku a dění ve společnosti. Pořádáme přednášky o aktuálních společenských problémech a debaty s významnými osobnostmi. Naším cílem je pozitivně přispět k utváření politické kultury v české společnosti a zvýšení občanské vzdělanosti.

Revue Forum Banner