Záplava uprchlíků? Spíše záplava iracionality a xenofobie

Český buran (Jan Říha)

Český buran | FOTO: Jan Říha

Procházíme-­li, byť jen zběžně, českou mediální sféru, zjišťujeme, jak tenká je u nás vrstvička civilizace, rozumu a lidskosti nad oceánem chaosu a barbarství.

Namísto kritického myšlení nám velká i malá média nabízejí sbírku poplašných zpráv, podvržených fotografií se silným emotivním nábojem, hysterické výkřiky, ezoterické fantazie, teorie spiknutí, všelijaké záhady a dobře utajené pravdy. Ověřování takových informací není nejen v lidských silách, ale mnozí čtenáři ani nemají možnost každou zprávu podrobit kritickému zkoumání, i kdyby o to usilovali. S tímto jevem úzce souvisí mocný propagandistický nápor zejména ruských agentur a státem řízených médií.

Příkladem proruského zdroje, který často využívá poutavá ezoterická a záhadologická témata, je Aeronet. Nalezneme zde články zdánlivě neutrální a věcné, které referují sice pozitivně o ruských kampaních, ale udržují zdání seriózní žurnalistiky. Rovněž zde však nalezneme zmatené záhadologické úvahy, v nichž jsou historická fakta interpretována čistě ezotericky ve smyslu spikleneckých teorií. Například v článku nazvaném „Islamizace Evropy je dobrá věc“. A proč právě rok 2015? Nebeská znamení a Bible“ podepsaném „Pozorovatelka“ nalezneme celý soubor naivních konstrukcí včetně nesourodé a těžko srozumitelné směsi iracionálních výkřiků, konspiračních bludů a antisemitských obvinění. Hovoří se o „chazarské vládě nad světem“, o snaze Židů pomstít dějinné genocidy zaplavením Evropy muslimy atd.

Podle autorky se Židé nikdy nevzdali naděje na světovládu a islamizace Evropy je Židy řízený proces. Antisemity často zmiňovaní Chazaři jsou vůbec spojováni s dějinami mesiánsky viděného Ruska. Chazarská říše byl státní útvar, který zhruba v 8. až 10. století vzkvétal na území dnešního jižního Ruska. Jeho panovník podle legendy přijal judaismus. Chazarská říše byla vyvrácena v 10. století kyjevskými knížaty. Pod vlivem populární (ne nepříliš odborné) publikace Kevina Koestlera se judaizovaní Chazaři rozptýlili do Evropy a jsou předky dnešních aškenázských Židů. Tato teorie byla sice vyvrácena a dokonce se již pochybuje i o samotné legendě o přijetí judaismu chazarským kaganem, ale proruští konspirátoři stejně jako moderní antisemité tuto teorii milují. Autorka článku v Aeronetu například tvrdí, že rozpínavé Chazary zastavil ruský národ, který přijal křesťanství.

Eric Drooker

Podobné články v ruských nebo Rusko podporujících médiích nejen usilují o revizi dějin a o glorifikaci ruského živlu, ale formou, která je pro jisté čtenáře lákavá, dokážou oslovit lépe než přímočaré politicky angažované texty. Tajuplnost, spojování různorodého materiálu do zdánlivě smysluplných souvislostí, ohýbání informací, senzace, směs vědy a pověr, to vše dokáže vytvořit zdánlivě politicky neutrální, zábavné čtivo. V tomto polostínu klamu, dojmů a domnělé zasvěcenosti do skrytých pravd, patetických výroků, velkolepých obrazů mytických dějů a mystického zanícení se ruská mesianistická myšlenka spolu s destrukcí racionality dobře šíří.

Pozoruhodné je, že souhlasné zmínky a odkazy na tyto fantasmagorie nalezneme i u vzdělaných a jinak rozumných lidí, kteří nemají patřičný přesah do oborů, které by je připravily na kritické zkoumání takových materiálů. V pestrém obalu ezoterických a blouznivých textů se ke čtenáři dostávají jednoznačně antidemokratické a manipulativní články.

Eric Drooker

Na Aeronetu publikuje například místopředseda Národní demokracie Ladislav Zemánek, který vzdává hold Ivo Stejskalovi, jenž padl v boji proti kyjevským jednotkám poblíž Doněcka.

Šéfredaktor píšící pod šifrou VK jindy vydal článek s titulem: „Macešská země: Chovanec dostal 140 milionů na arabské uprchlíky od vlády, děti z Klokánků ale půjdou po žebrotě, protože 20 milionů jim vláda zamítla!“ Pateticky obviňuje: „Země, která nenávidí své vlastní děti… Ti nejslabší, nejzranitelnější, opuštěné a dříve týrané děti zkrátka nemají nárok. Přednost mají uprchlíci, arabské maminy s 20 dětmi a dalšími těhotenstvími na cestě.“  Tyto silně emotivní, až hysterické výkřiky jsou završeny zvoláním: „Umlátit český národ pendreky těžkooděnců a do uvolněných bytů nastěhovat Araby, to je cíl české vlády! Je to vlastizrada na českém národu!

Vyjděte do ulic a musíte říct dost, jinak národ zahyne! Už není na co čekat!“

Eric Drooker

Není tajemstvím, že hysterie kolem „tsunami“ uprchlíků je podporována ruskými zájmovými skupinami. Ovšem nástrojem těchto skupin není pouze prvoplánově proruská žurnalistika, ale také snaha o destrukci kritického myšlení a racionality ve společnosti.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]