Zdeněk Koudelka: Vláda by měla odvolat nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman  (ČTK)

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman | FOTO: ČTK

Povolání policejního prezidenta k vysvětlení Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci hodnotím jako zneužití moci. Opakuje se, že Vrchní státní zastupitelství v Olomouci je činné mimo svou územní působnost, neboť Policejní prezidium sídlí v Praze, zatímco působnost Vrchního státního zastupitelství v Olomouci je dána pro území soudního Jihomoravského a Severomoravského kraje.

Státní zastupitelství nemá žádnou pravomoc ve věci organizace policie. Státní zástupce může dávat pokyny jen jednotlivým policistům činným v trestním řízení při prověřování a vyšetřování konkrétní trestní věci. Pokud činí policejní prezident návrh na změnu v organizaci celostátních útvarů ministru vnitra, jde o výkon jeho zákonné působnosti. Je k tomu oprávněný a příslušný. Pokud si někdo mimo policii vynucuje určité organizační uspořádání policie, jde o činnost bez jakéhokoliv zákonného podkladu, včetně státního zastupitelství.

Za činnost Policie ČR odpovídá policejní prezident ministrovi vnitra, a ten následně odpovídá vládě. V rámci odpovědnosti vlády Poslanecké sněmovně nese za činnost policie odpovědnost vláda jako celek. Policie je podřízena ministerstvu vnitra, což je znak demokratického právního státu, kdy policie a armáda musí podléhat kontrole a řízení civilních orgánů – vládě a v rámci vládní odpovědnosti volené Poslanecké sněmovně. Nepodřízení policie a armády civilní kontrole na volbách závislých orgánů je znakem policejních a vojenských diktatur.

Zákon o policii vytváří jen dvě organizační složky Policie ČR – Policejní prezidium a krajská ředitelství. Ostatní útvary umožňuje zákon zřídit podle potřeby. Jsou to jiné celostátní útvary než policejní prezidium, které zřizuje na návrh policejního prezidenta ministr vnitra, a útvary v rámci krajského ředitelství, jež zřizuje na návrh krajského ředitele Policie ČR policejní prezident.

Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci někdo přezdívá kabelkáři kvůli výsledku kauzy Nagyová, kde je završením jejich činnosti z pohledu trestního soudnictví i stíhání nezaplacení darovací daně z dámských kabelek. Vrchní státní zastupitelství hodnotím jako potvrzení toho, že centrální úřady mohou být obsazeny lidmi, kteří nedosahují odborné úrovně lidí v okresech a krajích. Vrchní státní zastupitelství se podílela dlouhodobě na okrádání lidí o právo na zákonného soudce v přípravném trestním řízení, když se neobracela na soudy podle místa, kde se údajný trestný čin stal, ale vybírala si soudy podle svého. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci nezasáhlo, když Okresní státní zastupitelství v Přerově protiprávně dozorovalo trestní stíhání Jiřího Čunka a zbavilo jej práva na zákonného soudce, když se obracelo na nepříslušný Okresní soud v Přerově, byť měly být příslušné Okresní státní zastupitelství ve Vsetíně a Okresní soud ve Vsetíně. Protože za toto porušení práva a činnost nepříslušného Okresního státního zastupitelství v Přerově nebyl nikdo potrestán, mohl vzniknout u některých státních zástupců dojem, že lze porušovat právo, protože to vedení státního zastupitelství přikryje.

Snaha státního zastupitelství zabránit organizačním změnám v policii a fakticky si tak policejní útvary podřídit je součástí zneužívání moci ve státním zastupitelství za éry nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Zneužití moci je zločin. Domnívám se, že vedení státního zastupitelství nepřipustí trestní stíhání za zneužívání pravomoci státními zástupci a zamete tyto kauzy a trestní oznámení pod koberec.

Je to však výzva pro parlament, aby zasáhl proti porušování práva ve státním zastupitelství. Poslanecká sněmovna může zřídit vyšetřovací komisi, která by objasnila rozsah porušování práva ve státním zastupitelství. Trestní řád by měl zavést nové instituty, které budou bránit zneužití moci státním zastupitelstvím – poroty, které rozhodují o vině, a vyšetřující soudce, kteří by dozorovali vyšetřování trestné činnosti. Měla by zasáhnout i vláda a odvolat nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který nese odpovědnost za porušování práva v činnosti státního zastupitelství.

Zatím nejsme v době srovnatelné s dobou vlády stalinských bezpečnostních složek a prokurátorů. Abychom zítra nebyli v totalitním státě, je nutné zachovat kontrolu policie i armády. Tyto složky musí být závislé na právu a orgánech vzešlých z demokratických voleb. Je nutné bojovat proti zneužívání moci. Porušování práva státními orgány ohrožuje demokratický právní stát.

Autor je právník a rektor Vysoké školy Karla Engliše v Brně.

Článek vyšel na autorově webu a ve zkrácené podobě na webu Pravý břeh. Publikujeme jej po redakční úpravě, která nemění smysl a vyznění textu.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]