Zemanova past na Zemana. Co udělá se Šarochovou rozporuplnou otočkou nejvyšší žalobce?

ČTK

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman | FOTO: ČTK

Prohlášení prezidenta Zemana, že udělí abolici premiéru Babišovi, pokud bude pokračovat jeho stíhání, je jasným signálem, že může mít pořád jeho osud v hrsti. Dostává tím do pasti i nejvyššího žalobce Pavla Zemana, který může Šarochovo rozporuplné rozhodnutí zvrátit.

ČTK

Premiér Babiš náhlou otočku dozorového státního zástupce Jaroslava Šarocha v jeho kauze, podezřele dlouho prognózovanou zájmovým okruhem ANO, pochopitelně přivítal. Šarochův přístup, stejně jako jeho potvrzení šéfem Městského státního zastupitelství v Praze Martinem Erazímem, ocenil. Totéž se nedá říci o náhlém oznámení prezidenta Zemana, že pokud by do tohoto rozhodnutí „někdo vrtal“, udělí premiérovi abolici.

Protekční zásah shora

Babiše tím staví do nepříjemné pozice „služebně podřízeného“, závislého na vladařově libovůli. Šéf ANO, který zastavením stíhání dosáhl svého cíle, nepotřebuje doživotní stigma, že ho před soudem ochránil protekční zásah shora. Nikdy by se nezbavil podezření, že šlo o předem dohodnuté divadlo s jediným možným výsledkem: Není „vyšší“ zájem, aby se premiér Babiš obhajoval před nezávislým soudem.

V praxi by to znamenalo přiznání viny, kterou by vláda bizarně stvrdila kontrasignací svého osvobozovaného předsedy, nebo jím pověřeného ministra. Tuto hrozící blamáž připustil samotný premiér v odpovědi na interpelaci poslankyně Marie Kovářové (STAN), když abolici odmítal, jelikož by se podle svých slov „zkompromitoval a přiznal, že za tím něco je“. Nepochybně se chce „očistit“ bez prezidentovy iniciativy.

Čekání na Pavla Zemana

Tímto krokem však prezident Zeman dostává do pasti i nejvyššího státního zástupce. Pavel Zeman sice reagoval, že prohlášení hlavy státu o možnosti udělení milosti premiérovi nebude mít žádný vliv na jeho další postup, nicméně jeho konání bude chtě nechtě poměřováno i tímto bezprecedentně hrubým nátlakem mimo hranice právního státu. Nyní se čeká na to, co udělá. Horký brambor dotační kauzy Čapí hnízdo, včetně spisového materiálu, už dostal k přezkumu. Není to ojedinělý postup, jen loni takto oživil 35 případů. Tento případ bude ovšem extrémně sledovaný, s tím se musí počítat.

Co se může stát? Nejvyšší státní zástupce má tři měsíce po nabytí právní moci na to, aby přezkoumal, zda jsou důvody zastavení stíhání oprávněné. Může rozhodnout tak či onak, nebo také nechat uplynout zákonnou lhůtu a nevydat žádné vlastní rozhodnutí. Tím by ovšem potvrdil současný stav.

Může také usnesení dozorového žalobce zrušit. V tom případě by se kauza vrátila zpět na stůl Šarochovi, který by musel pokračovat v trestním stíhání a byl by vázán právním názorem nejvyššího státního zástupce. Musel by doplnit šetření, s možnostmi znovu zastavit stíhání, nebo podat obžaloby. To by ovšem byl případ onoho „vrtání“ do kauzy, před kterým varoval prezident.

Popření závěrů OLAF

Pavel Zeman se bude muset vypořádat s řadou rozporů, které představuje nejen změna právního názoru Jaroslava Šarocha, ačkoli dlouho držel vyšetřovací verzi pražských kriminalistů, ale i v jeho usnesení, vyplývající ze zveřejněného dokumentu, byť většinou zakrytého.

Podivné je už stanovisko Martina Erazíma napsané během dovolené, kde údajně prováděl prověrku mimořádné citlivého případu čítajícího 23 tisíc stran. „V odůvodnění usnesení se dozorový státní zástupce vypořádal i se závěry zprávy OLAF (Evropského úřadu proti podvodům), aniž by je jakkoli rozporoval či pomíjel, či snad došel k výkladu opačnému,“ napsal mimo jiné.

Vzhledem k tomu, že z následně zveřejněného fragmentu usnesení vyplývá pravý opak a závěry OLAF jsou zásadním způsobem torpédovány, nelze se zbavit dojmu, že Erazím jednal účelově, nebo spis nezná, což důvěryhodnosti jeho instituce nepřidá.

Rozpory v usnesení

Šarochovo usnesení příliš nepřesvědčilo. Vrcholem je tvrzení, že v roce 2008, kdy došlo k přidělení dotace, nebyl dotační podvod v trestním zákoně. To je sice pravda, ale toto měly orgány činné v trestním řízení důkladně rozebrané již v usnesení o zahájení trestního stíhání, které dvakrát předložili poslancům.

Vypořádali se s tímto problémem tak, že podle tehdy platného zákona by to byl klasický podvod, ale protože je posouzení podle nového zákona pro obviněné příznivější, posuzovalo se  jejich jednání podle nového. A najednou se po dvou letech objevuje překážka působnosti trestního zákona. Zkušený Šaroch to tehdy nevěděl a tedy poslancům lhal? Podobných nesrovnalostí je v usnesení víc.

Především je zarážející, že usnesení nevyvrací základní zjištění policie a vyšetřovatelů OLAF: Spolupracovníci Andreje Babiše pod jeho dohledem účelově vyčlenili z holdingu Agrofert firmu, kterou krátce před žádostí o dotaci přejmenovali na společnost Farma Čapí hnízdo. Její vlastnickou strukturu zastřeli anonymními akciemi s účastí blízkých rodinných příslušníků tak, aby vypadala jako začínající podnik.

Společnost, která navíc požadované dva roky nevyvíjela žádnou činnost v cestovním ruchu, díky tomu uspěla se žádostí o evropské dotace pro malé a střední podniky a získala její maximální výši 50 milionů korun. Šaroch toto nezpochybnil, konstatoval účelové jednání, ale neshledal v něm trestný čin, ačkoli bylo nosnou páteří celého stíhání.

Babišův enormní zájem

Jak si však vysvětlit dovozování státního zástupce, že společnost Farma Čapí hnízdo a firmy ze skupiny Agrofert nebyly nijak propojeny, když současně v usnesení píše, že „je zcela evidentní, že mezi těmito společnostmi panovaly jak po dobu výstavby areálu, tak po dobu jeho provozování, až do okamžiku jejich fúze zcela nadstandardní vztahy, které vyplývají například ze zajištění pohledávek banky HSBC z úvěru poskytnutých společnosti Čapí hnízdo, z dohod o budoucí spolupráci a o vedení účetní agendy, ze smluv o půjčkách a poskytování reklamních služeb i z rozhodnutí spojených s poskytnutím dlouhodobého pronájmu a využíváním objektu „VILA“ v areálu Čapí hnízdo, apod.“ (dále začerněno)

Dále usnesení konstatuje „enormní zájem obviněného Ing. Babiše na výstavbě areálu a jeho provozování, patrný i z dalších shromážděných důkazů, které svědčí o jeho osobní angažovanosti při projektování stavby, výstavbě areálu, prezentaci areálu apod.“

Šaroch Babišův „nepochybně úzký vztah“ k Čapímu hnízdu dokládá i jeho mediálním prohlášením o nejlepším projektu, jaký kdy vymyslel. Dále skutečností, že osobně využíval objekt „VILA“ uvnitř areálu, který sloužil k ubytování jeho rodiny a významných hostí. Přesto nakonec usoudil, že společnost Čapí hnízdo a holding Agrofert nebyly propojeny, byly tak splněny podmínky pro dotaci a důkazy o trestném činu chybějí.

Kauza patří před soud

Dosud zveřejněný text téměř vypadá tak, že státní zástupce začal psát obžalobu a druhá polovina usnesení popírá tu první. Už jen z tohoto důvodu, jakožto i kvůli zásadním rozporům se závěry OLAF, přičemž evropským úřadem vyžadovanou povinnost Agrofertu vrátit dotaci nikdo nezpochybnil, tento případ zasluhuje mimořádnou pozornost.

ČTK

Pavel Zeman se ocitá v nelehké situaci. Kauza Čapí hnízdo přerostla z kriminálního případu do výsostně politické roviny. A to i díky nepřesvědčivému obratu dozorového žalobce, který dvakrát podpořil žádost policie sněmovně o vydání Andreje Babiše ke stíhání a loni odmítl zastavit jeho stíhání na základě stížností jeho obhájců.

Pokud nejvyšší státní zástupce v takové situaci potvrdí závěry městských žalobců, nevyhne se pochybnostem, že rezignoval a ustoupil tlaku prezidenta Zemana a premiéra Babiše, stejně jako se těmto podezřením už nikdy nevyhnou Šaroch a Erazím.

Už jen kvůli výše uvedeným rozporům, které výrazně snižují důvěru ve výkon státního zastupitelství, patří kauza před nezávislý soud. Pavel Zeman tuto důvěru ještě může obnovit, ale spoléhat se na to příliš nedá.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner