Zemřela objevitelka skryté hmoty astronomka Rubinová

Eric Drooker

Mysleli jsme si, že jsme v principu schopni detekovat veškerou hmotu a energii v celé viditelné části vesmíru. Mysleli jsme si, že veškerou hmotu tvoří hvězdy, černé díry, hnědí trpaslíci, planety, planetky, komety, meteoroidy, mezihvězdný plyn a prach či samostatné částice a podobně.

Již v první polovině 20. století však byla předpovězena hmota, která je zjevně dokonale průhledná pro celé elektromagnetické spektrum (takže ji zkrátka nevidíme ani ji nemůžeme odhalit pomocí detektorů) a kterou k sobě vážou galaxie (čímž máme na mysli očima viditelné „hvězdné ostrovy“, jako je naše Mléčná dráha).

Astronomka Vera Rubinová později na základě studia rotace galaxií nejpřesvědčivěji prokázala, že taková hmota existuje. Galaxie rotují, podobně jako rotují planety Sluneční soustavy kolem Slunce a před tím rotoval také zárodečný disk, ze kterého Sluneční soustava vznikla. Galaxie však rotují v podstatě jako jeden celek. Chovají se tak, jako kdyby v nich bylo asi stokrát více hmoty, než můžeme vidět či jinak detekovat. O skryté hmotě víme právě jen na základě jejího gravitačního působení. Z definice se nemůže jednat o nic jiného než o hmotu. Pokud něco gravitačně působí, je to hmota, protože hmota je tak definována. O skryté hmotě víme, kolik jí je a jak je rozložená, její podstatu však neznáme. Existují pouze hypotézy, že by se mohlo jednat na příklad o neznámý (ale možná předvídaný) typ částic. Vzhledem k tomu, že tvoří naprostou většinu hmotnosti (nebo chcete-li hustoty) galaxií, už neříkáme, že ji na sebe viditelné galaxie vážou, nýbrž že galaxie vznikly tam, kde vznikla vysoká koncentrace skryté hmoty. Čili že vlastně naopak skrytá hmota na sebe váže viditelné galaxie.

Na konci 20. století bylo ještě navíc objeveno, že se vesmír vysoce pravděpodobně rozpíná stále rychleji. Důvodem tohoto rozpínání musí být jedině energie. Vzhledem k tomu, že o ní také nic nevíme, nazýváme ji analogicky skrytou energií. Skrytá energie je zřejmě všude a je jí ve vesmíru evidentně stále více. Existuje proto hypotéza, že se jedná o vlastnost samotného prostoru jako takového (jevy, které se odehrávají všude, i v hypotetickém dokonalém vakuu).

Viditelná (detekovatelná, známá) hmota a energie tvoří pouze asi 5 % hmotnosti (resp. hustoty) vesmíru. 25 % pak tvoří právě skrytá hmota (které je sice v galaxiích sto krát více než viditelné hmoty, avšak mimo galaxie se nenachází) a zbylých 70 % z veškeré hmoty a energie ve vesmíru tvoří skrytá energie.

Astronomka Vera Rubinová zemřela 26. prosince 2016 ve věku 88 let.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner