Poté, kdy ani zpoplatnění igelitových tašek neodradilo zákazníky od jejich hojného používání, má jejich spotřebu snížit potisk se speciálními motivy.  Šetrnější přístup k životnímu prostředí si na lidech touto nezvyklou cestou hodlá vynutit jeden kanadský supermarket tím, že si objednal igelitové tašky se zahanbujícími nebo jinak odrazujícími potisky. Jednorázové igelitové tašky tedy nabízí i nadále, ovšem kvůli zátěži, které představují pro životní prostředí, od jejich používání odrazuje logem údajného pornografického serveru, reklamou na kolonoskopické vyšetření  nebo na odstraňování bradavic. Tyto motivy provází výzva: Vyhněte se té ostudě, a přineste si příště tašku na opětovné použití.

East West Market
Pocit trapnosti namísto zákazů a nařízení –  odrazovat od používání jednorázových tašek mohou i potisky s nevábnými motivy

Jakkoliv jsou motivy odpudivé, svou rošťáckou vypočítavostí vnášejí do boje s plasty prvek, který kampaně zelených aktivistů většinou postrádají, a tím je nadhled. Předmětný supermarket nedává konzumentům nijak krkolomně vinu za mučivou smrt velrybího mláděte, ale spotřební chování kultivuje připomínkou schopnou člověka oslovit i jinak než přes pocit špatného svědomí.  „Chtěli jsme naše zákazníky přimět k zamyšlení nad jejich přístupem k životnímu prostředí, a při té příležitosti jsme si dovolili i tento drobný žertík,“ citoval britský deník Guardian majitele supermarketu Davida Lee Kwena.

Na sociálních sítích pak předmětný supermarket použití nezvyklých motivů na svých taškách zasazuje do kontextu a připomíná, že kvůli jednorázovému používání se na skládkách zbytečně kupí tuny plastových tašek.

archiv
Sáčky s natištěným motivem plísně chrání svačiny v erárních lednicích

Nápad s odrazujícím potiskem není nový, v minulosti se už osvědčily transparentní svačinové sáčky s potiskem plísně spolehlivě chránící jídlo před nájezdy nenechavců na erární lednice.  U nákupních tašek se však v úvodu popsané motivy mohou dílem i minout účinkem. Část zákazníků je nápadem odrazujících tašek natolik nadšená, že už na sociálních sítích projevila odhodlání si je obstarat. To ale majitele nijak neznepokojuje. „I kdyby si je kupovali, budou o smyslu jejich potisků vyprávět kamarádům, a tím i oživí diskusi o potřebě snižování spotřeby plastů,“ vysvětluje Kwen.

 

 

Revue Forum Banner
David Horák
David Horák
Redaktor deníku FORUM 24
Další články autora