Zničili jste morálku národa. Na výsledcích voleb je to patrné, píše občan Filipovi

Vojtěch Filip. (ČTK)

Vojtěch Filip. | FOTO: ČTK

Návrh předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, aby byl zrušen lustrační zákon, vyvolal velkou vlnu kritických reakcí. Zatímco pro bývalé komunisty, v čele s Andrejem Babišem, je tento zákon přežitkem, který jim může bránit v získávání vlivných funkcí, mnoho občanů nesouhlasí. Po revoluci si totiž rozhodně nepředstavovali, že bude o jejich životech rozhodovat někdo, kdo je pokračovatelem zločineckého režimu, který ničil naši zemi desítky let. 

V otevřeném dopise šéfovi komunistů Bohumil Kantor z Vimperku vysvětluje, proč je pro něj nepřípustné, aby lustrační zákon přestal platit. Nejprve Vojtěchu Filipovi ve zkratce připomněl, že jeho partaj nese vinu na devastaci naší země po celých čtyřicet let. „V únoru 1948 začal třídní boj, následná emigrace, vraždění hrdinů odboje, vraždění vlastenců, boj proti církvi, atd. Zločinecká KSČ se nezastavila před ničím, vražda JUDr. Milady Horákové, vražda generála Heliodora Píky, na následky zranění zemřel farář Josef Toufar,“ píše Kantor v dopise, který putuje ke komunistickému poslanci.

FORUM 24 (Pavel Hofman)

„Kolektivizací zemědělství jste zdevastovali a zničili ráz krajiny, zničili jste venkov. Vyhnali jste a připravili o majetek mnoho statkářů a drobných zemědělců. Znárodněním jste zničili náš průmysl. Zlikvidovali jste drobné živnostníky a podnikatele,“ pokračuje ve výčtu komunistických zločinů.

Připomíná i rok 1968. „Došlo k čistkám a prověrkám. Byli vyházeni lidé vzdělaní, odborníci, profesoři, učitelé, vlastenci. Lidé, kteří nesouhlasili s okupací naší vlasti, byli nahrazeni neschopnými či všehoschopnými kolaboranty,“ připomíná občan. Filipovi také vyčítá, že komunisté za čtyřicet let vládnutí zničili morálku tohoto národa. „Následky vašeho bolševického řádění pociťujeme dodnes,“ dodává.

Podle Kantora je to patrné především na výsledcích voleb. „V zahraničí s obrovskou převahou vyhrál pan profesor Drahoš. No a u nás pomstychtivý, sebestředný lhář Ing. Zeman. Této zemi skutečně chybí elita národa,“ konstatuje. „Proto vy a vaše strana můžete být v parlamentu, proto můžeme mít premiéra, který donášel StB, který je trestně stíhán a je ve střetu zájmů. Rovněž tak se může stát místopředsedou Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Vaše propaganda totiž funguje dokonale,“ uznává autor otevřeného dopisu.

Kromě citace lustračního zákona ještě jednou Kantor Filipovi připomíná, co se v naší zemi dělo za vlády komunistů. „Zadrátovali jste hranice a neváhali střílet do vlastních lidí, kteří chtěli ,jenom‘ svobodu. Ve vašich kriminálech byli političtí vězni. Naší vlast jste uvrhli do absolutního marasmu, lež se stávala pravdou a pravda trestným činem,“ píše občan z Vimperku.

Dopis čeká na předsedu komunistů v datové schránce. „Dělám to především pro svá vnoučata. Chci, aby žila v zemi, na kterou mohou být hrdá. Aby žila v zemi svobodné, vzkvétající a krásné,“ vysvětlil své pohnutky k napsání dopisu deníku FORUM 24 autor. 

Celý text dopisu (bez redakčních úprav):

Pane poslanče Vojtěchu Filipe,

vzhledem k tomu, že chcete zrušit lustrační zákon , rozhodl jsem se Vám poslat tento otevřený dopis.

Vrátím se trochu do historie naší republiky. Po roce 1938 došlo k vlně emigrace a následně vyvraždění skupiny elity národa nacisty. Další katastrofou pro tuto zemi bylo vaše vítězství pracujícího lidu v únoru 1948. Začal třídní boj, následná emigrace, vraždění hrdinů odboje, vraždění vlastenců, boj proti církvi atd. Zločinecká KSČ se nezastavila před ničím, vražda JUDr. Milady Horákové, vražda generála Heliodora Píky, na následky zranění zemřel farář Josef Toufar.

Kolektivizací zemědělství jste zdevastovali a zničili ráz krajiny, zničili jste venkov. Vyhnali jste a připravili o majetek mnoho statkářů a drobných zemědělců. Znárodněním jste zničili náš průmysl. Zlikvidovali jste drobné živnostníky a podnikatele.

()

Další vlna emigrace přišla po roce 1968. Pak došlo k čistkám a prověrkám. Byli vyházeni lidé vzdělaní, odborníci, profesoři, učitelé, vlastenci. Lidé, kteří nesouhlasili s okupací naší vlasti byli nahrazeni neschopnými, či všehoschopnými kolaboranty. Za čtyřicet let vládnutí jste zničili morálku tohoto národa a následky vašeho bolševického řádění pociťujeme dodnes. Především je to patrné na výsledcích voleb. Konkrétně při poslední volbě prezidenta. V zahraničí s obrovskou převahou vyhrál pan profesor Drahoš. No a u nás pomstychtivý, sebestředný lhář Ing. Zeman. Této zemi skutečně chybí elita národa. Proto vy a vaše strana můžete být v parlamentu, proto můžeme mít premiéra, který donášel STB, který je trestně stíhán a je ve střetu zájmů. Rovněž tak se může stát místopředsedou poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Vaše propaganda totiž funguje dokonale.

Nyní tedy k tomu podstatnému a to je lustrační zákon.

(1) Předpokladem pro výkon funkce uvedené v § 1 je, že občan v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 nebyl

  1. a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
  2. b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti,
  3. d) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
  4. e) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem d) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
  5. f) příslušníkem Lidových milicí,
  6. g) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
  7. h) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.

Všechny odstavce tohoto zákona jsou aktuální i po třiceti letech od Sametové revoluce. Dovolil bych si vyjádřit paralely a to NSDAP – KSČ. Jedna měla v programu rasový a druhá třídní boj.

SA (Sturmabteilung) – Lidové milice, obě ozbrojené složky své státostrany.

Pane poslanče, naše demokracie je mladá a křehká. Musí se bránit a k tomu tento lustrační zákon slouží. Není přece možné , aby příslušník STB a její donašeči pracovali ve státním aparátu. Stačí, že z jejich řad máme poslance a členy vlády. Vy jste v televizním duelu vyslovil větu, že lustrační zákon je diskriminační. Dobře, pane poslanče a co tedy diskriminace za dobu čtyřiceti let vašeho vládnutí? Členové KSČ byli občané první kategorie, rudá knížka byla víc než maturita, či vysokoškolský diplom. Na pracovištích byly základní či závodní organizace státostrany, které rozhodovali o všem, ne ředitel či vedení podniku, nýbrž topič se základním vzděláním, který nedokončil ani taneční, ale byl předsedou strany.

Kdo nebyl členem strany, či jeho rodiče daleko hůře byl přijat ke studiu na střední či vysokou školu.

Lidové milice, ozbrojená pěst dělnické třídy, která neměla oporu ani v zákonech té doby. Členové, taťkové, kteří v roce 1969 neváhali střílet do vlastních lidí. Podíleli se na potlačování všech protirežimních demonstrací. A to až do roku 1989.

Zadrátovali jste hranice a neváhali střílet do vlastních lidí, kteří chtěli „jenom“ svobodu. Ve Vašich kriminálech byli političtí vězni.

Naší vlast jste uvrhli do absolutního marasmu, lež se stávala pravdou a pravda trestným činem.

Pane poslanče a vy máte tu drzost a odvahu navrhnout zrušení tohoto pro demokracii velmi důležitého zákona!!!!!!

Vimperk 18. února 2020

Bohumil Kantor

Vimperk

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]