Znovuobjevení Masarykova lesa: Po stopách T. G. Masaryka v dnešním Izraeli

Prezident T. G. Masaryk v doprovodu rabína Chaima Sonnenfelda v Jeruzalémě (1927) FOTO: Sbírka Petra Hlaváčka (výřez z dobové pohlednice)

Nová orientace
13. 2. 2023