Žumpa, jste nechutná, změřte si IQ. Doslovný přepis toho, jak se vyjadřuje Andrej Babiš

Andrej Babiš (ČT)

Andrej Babiš | FOTO: ČT

Předseda vlády Andrej Babiš naprosto nezvládl emoce, když měl odpovídat na dotazy poslanců při interpelacích ve sněmovně. Přečtěte si tři doslovné přepisy jeho odpovědí ze sněmovních stenoprotokolů – ano, takto se vyjadřuje premiér České republiky, když mu někdo slušně položí kritický dotaz.

Reakce na poslance ODS Stanislava Blahu, který se ptal na otravu řeky Bečvy:

„Pan poslanec zůstal věrný své pověsti a programu Antibabiš, nic jiného neumí. Já myslím, že jsme to tady měli na plénu, že se k tomu vyjadřoval i pan Brabec i pan ministr Hamáček. Že havárii na řece Bečvě vyšetřuje Policie ČR. A pan ministr Hamáček tento týden tady v úterý uvedl, že Policie ČR odebrala několik stovek vzorků tak, aby bylo možno určit, odkud se kyanid do řeky dostal. Vzorky byly předány soudnímu nebo odbornému znalci. Odborný znalec má termín na vyhodnocení. A ve chvíli, kdy to vyhodnotí, a ten termín je 20. prosince 2020, tak snad bude jasné, ze kterého kanálu tam ten kyanid vytekl. Takže se čeká pouze na výsledek soudní expertizy.

A pokud vím, tak zítra proběhne havárie na řece Bečvě. A věřím, že i k tomu, aby se takovým haváriím předcházelo, bude politická debata. Pan ministr Brabec tam bude, bude odpovídat na všechny dotazy. Takže by bylo dobré, kdybyste bez důkazů nikoho neobviňovali. A nechť se to prošetří. A já je o to žádám, protože vy samozřejmě, tak zvaný Demokratický blok, jste udělali pravý opak. Jenom jste to využili v předvolebním boji do krajských voleb, ani tak vám to nepomohlo. A zcela úmyslně a účelově jste šířili vykonstruované lži, že katastrofu zapříčinila DEZA. To je samozřejmě lež. A můžu vám tady číst ty titulky: Otrávená řeka, Gazdík už ukazuje prstem, to je titulek. Jenže důkaz neukázal. Gazdík jako chlap. Dokonce: Omlouvám se, řeku neotrávili ti, které jsem vinil. Otravu Bečvy mohla způsobit chemička DEZA, váš europoslanec Vondra. Zase lež.

Jo, takže potom samozřejmě tady ta, Deník Referendum, to je ta snad nejhorší žumpa, co tady je, novinářská, která zase lže, jak v minulosti lhala. Vy fakt nemáme jiný program než Agrofert nebo Babiše? To je fakt jako velká bída. Velká bída.

Takže to, co vy se snažíte naznačit a mě interpelujete. Interpelujte pana Hamáčka nebo státního zástupce, proč to už není vyšetřeno. Včera jste to slyšel nebo v úterý, že ten znalec má dokonce covid. Tak nechápu, proč se mě na to ptáte, když je to jenom další z těch akcí prolhaných, vymyšlených, ukázat na Babiše a na Agrofert. Fakt je mi vás líto, protože si myslím, že už konečně změníte nějaký program, ale stále je stejný. Jenom lži a jenom Antibabiš.“

(doplnění)

„Pane poslanče, já vám chci jenom říct, že tu vaši věznici, protože jste byl neschopný s tím něco udělat, dáváme do pořádku. A nechte si změřit IQ, protože ty vaše otázky jsou bez komentáře.“

Reakce na Jana Lipavského (Piráti) a dotaz na dostavbu Dukovan:

„Děkuji za slovo. No mě vždycky fascinuje, když někdo hned v první větě neříká pravdu. Vy jste řekl, že naše vláda se chystá rozhodnout něco. Není to pravda. Naše vláda to nerozhodne. Váš předseda trénuje na premiéra, tady Fiala taky trénuje na premiéra. Nebude to naše vláda, která to rozhodne. Proč to říkáte, když to není pravda? A mně nemusíte připomínat, jak se mám chovat. Já se chovám jako svrchovaný premiér. Otázka je, jestli vaše strana je svrchovaná. Já se chovám jako svrchovaný premiér vždycky, bez ohledu na to, jaká velmoc sem přijde, jestli je to Číňan, Rusko nebo Amerika nebo z Evropské unie, tak bojuju za české zájmy a vždy jsem to tak dělal. Tak prosím vás, neříkejte, že se chystáme něco rozhodnout.

My konečně jsme připravili proces, který umožní konečně naší zemi mít rozšíření nebo prodloužení jaderného zdroje, i když naši předchůdci to mohli udělat, a neudělali, např. ten Temelín. A vy tady stále strašíte. Já nevím, jestli vy vůbec víte, že v Temelíně je ruská technologie, která je tam s americkým systémem kontroly řízení. Víte to vůbec? Asi ne. A že to palivo si kupujeme ve Spojených státech, například. Tak nevím. Takže prosím vás, tady stále vy vytváříte nějakou atmosféru, že… My připravujeme ten proces, vytvořili jsme na to komisi, sedí tam váš zástupce nebo možná vy, já si nepamatuju, kdo tam je za vás. Vy jste stejný dotaz položil panu vicepremiérovi Havlíčkovi, takže on je na to víc kompetentní než já. A my znovu opakujeme a říkáme to, že hlavní dodavatel bude vybrán v kompetitivním tendru, jehož cílem je samozřejmě získání nejlepší nabídky z pohledu ceny a podmínek včetně zapojení českého průmyslu a přenosu know-how. Takže my chceme férovou soutěž.

Samozřejmě bezpečnostní zájmy státu jsou klíčovým aspektem, který musí být investorem po celou dobu, tj. při přípravě projektu, výstavbě i provozu, zohledněn. Takže na základě uzavřených smluv mezi státem a investorem – to bylo velice složité, protože samozřejmě ČEZ nikdy neměl být privatizován, nikdy neměl jít do kupónky, ale to se musíte tady obrátit napravo, proč to tak je… Takže my říkáme, že jsme uzavřeli smlouvy, kde stát má právo kdykoli vstoupit do průběhu výběrového řízení na dodavatele jaderné technologie vedeného ČEZ, zohlednit své bezpečnostní zájmy ve výběru dodavatele jaderné technologie, ale i v subdodavatelském řetězci. Pro zajištění bezpečnostních zájmů státu v oblasti jaderné energetiky bylo přijato zvláštní usnesení vlády 484/V z 27. dubna 2020, které zahrnuje specifické mechanismy včetně spolupráce DOS (?) a bezpečnostních složek (nesrozumitelné). Investor rovněž obdržel bezpečnostní požadavky státu, s jejichž zapracováním do dodávací dokumentace musí dát stát souhlas. Vylučování potenciálních uchazečů před zahájením výběru by však v praxi mohlo vést k předložení pouze jedné či dvou nabídek a zpochybnění tendru, který navíc má sloužit k minimalizaci veřejné podpory, což je důležitý bod z pohledu soutěžního práva a notifikace komplexní podpory. Běžně taky dochází ke kombinaci dodavatelů klíčových částí elektrárny s dodavateli z různých zemí, různá konsorcia – můžeme se podívat do Maďarska, kde jsou německý, francouzský, americký a ruský dodavatelé. To je zajímavý. Nebo ve Finsku. Nebo v Arabských emirátech.

Takže já chci jenom zopakovat, že vláda má právo vstoupit do výběrového řízení na dodavatele nového jaderného zdroje, ale společně s panem ministrem Havlíčkem jsme několikrát jasně deklarovali, že cílem projektu je co možná nejnižší cena pro koncové spotřebitele, tzn. levný proud pro další generace a zajištění energetické soběstačnosti republiky. Takže s ohledem na domácí a zahraniční zkušenosti s přípravou nových jaderných zdrojů z České republiky i zahraničí bych rád vyzdvihl, že konsenzus a jednotná politika vlády a opozice jsou nanejvýš důležité předpoklady pro stabilitu a úspěšnou realizaci projektu EDU II i dalších nových jaderných elektráren v České republice.“

Reakce na Olgu Richterovou (Piráti) a dotaz na zvládání epidemie covid-19:

„Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, já jsem si myslel, že to je náhoda, že si v tom libujete. Vy jste skutečně nechutná. Vám nevadí, že tady jsou nějací pozůstalí? Vy stále mluvíte o těch mrtvých. Vám to dělá radost, že tolik lidí zemřelo? Asi jo, když to tady stále dáváte na stůl. A vytrhujete z kontextu nějaké věci. Že jste to neřešila někdy v červnu, v červenci? Teď to řešíte. Čím hůř pro Českou republiku a pro občany, tím líp, pokud jde o pirátskou stranu. To vám dělá radost, že jo? Absurdní debata. Nikdo nic nezpochybňuje. Totiž žádná metodika neexistuje v Evropě. Není žádná metodika. A určitě přijde čas, kdy se to porovná. Ale já, když tady umírají lidi a myslím, že je nevhodné vůbec o tom mluvit tady. A kdo chce utajovat? Nikdo nic nechce utajovat. Naopak. Já vůbec nevím kdo, jaký náš poslanec o tom mluvil. Pokud vím, tak o tom mluvil pan Dušek z ÚZIS, který se údajně vyjádřil, že by to nechtěl zveřejňovat. Takže nikdo, já nevím o tom, že by někdo z ministerstva zdravotnictví ani z vlády, žádné utajování není! Některé servery nejsou ani schopny spočítat ta čísla. Publikují. Velká radost. Máte radost, že umírají lidé? Já ne, mně je to líto. Mně je to velice líto. A vůbec se nechci k tomu ani vyjadřovat. Myslím, že nastane čas, kdy to bude vhodnější o tom mluvit.

To, že o tom diskutoval zdravotní výbor a že tam byly nějaké debaty, já nevím. Já jsem se s našimi poslanci o tom nebavil. Reakce z ministerstva zdravotnictví byla jasná, že budeme, budou zveřejňovat data. Ale hlavně je uzavřená, aby to nekorigovali, aby potom někdo neříkal, že zemřelo 300 a potom se zjistí, že to bylo 100 a podobně. A vůbec je to taková problematika, o které si myslím, že je velice nevhodná. Ale chápu, že vám to dělá radost, abyste mohli říci, že zase za to může Babiš. Na to jsme si už zvykli, že nic jiného neumíte.

Takže data, která se zveřejňují, se kompletují, a máme tady 167 nemocnic nebo kolik, takže samozřejmě ta evidence je, mění se a mezinárodní srovnání ani není možné, protože, jak už jsem řekl, že žádná metodika neexistuje. A v žádném případě, aspoň jsem dostal tu informaci v diskusi, nebylo myšleno, že by někdo chtěl něco utajovat. Vždyť se to bude prověřovat, prošetřovat. Vy jako udavačská známá pirátská strana určitě už jste napsali trestní oznámení, takže všechno se prověří. Všechno se dozvíme. A možná budeme překvapeni, jak to tedy je.

Takže já určitě podporuji, aby občané dostávali informace, kvalitní. A aby samozřejmě komunikace byla lepší. Každá smrt je bolestivá. A u nás ročně bohužel zemře 112 000 lidí. A mně je to strašně líto. A diskutovat o téhle problematice je pro mě velice žinantní. Ano, je pravda, že v minulosti jsme říkali, že u nás to vypadalo podstatně líp, teď to nevypadá dobře, ale já pevně doufám, že se to zlepší a že ta statistika bude lepší a že z toho budeme mít radost. Možná vy ne, ale já určitě ano.“

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]