Pavel Zeman napravil Šarochovu chybu a obnovil Babišovo stíhání. U soudu však skončit nemusí

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman  (ČTK)

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman | FOTO: ČTK

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil rozhodnutí o zastavení stíhání Andreje Babiše a Jany Mayerové ze společnosti Farma Čapí hnízdo jako nezákonné a předčasné. Předčasné jsou však rovněž úvahy, že premiér automaticky skončí u soudu, jelikož Zeman nenašel ani dostatečné důkazy pro obžalobu. Jaké jsou varianty dalšího vývoje?

Státní zástupce Jaroslav Šaroch přichází na schůzi sněmovního mandátového a imunitního výboru (ČTK)

Premiér Babiš prožívá špatné období. Citelnou ránu mu uštědřil finální audit Evropské komise, který potvrdil většinu předběžných závěrů. Auditoři trvají na tom, že se český premiér nadále nachází ve střetu zájmů, což povede ke škodám státu v řádu stovek milionů korun za neoprávněně vyplacené dotace Agrofertu. Vše je nyní jen otázkou času a konečné výše škody.

Neskrývaná nervozita šéfa ANO ale pramení i z jiného důvodu. Hrozí úplné zastavení veřejných penězovodů holdingu, což by mohlo přivodit jeho ekonomický kolaps. Nejen kvůli odstřižení miliardových dotací a veřejných zakázek, ale Agrofert by ztratil věrohodnost jako klient bankovních ústavů, což by mohlo vést k jejich tlaku na rychlejší splácení rekordně vysokých úvěrů.

Nezákonný Šarochův postup

Krátce poté zveřejnil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman závěry svého přezkumu usnesení Jaroslava Šarocha v kauze Čapí hnízdo. Dozorový státní zástupce v září neočekávaně zastavil stíhání šesti obviněných ve fázi návrhu na obžaloby, což se stává jen výjimečně. Učinil tak po obratu vlastního právního názoru a ignorování závěrů vyšetřovatelů OLAF.

Jeho usnesení je plné rozporů, a proto vyvolalo vlnu kritiky. Řada právních expertů se přikláněla k názoru, že v takto nejednoznačné situaci má o vině či nevině obviněných raději rozhodnout soud, nikoli státní zástupce.

Z tohoto důvodu lze vnímat rozhodnutí Pavla Zemana obnovit trestní stíhání premiéra Andreje Babiše jako nápravu chyby a podezření, že se v případě jednoho vlivného politika neměří stejným metrem.

Zemanova kritika Šarochova postupu byla skutečně drtivá. „Šlo o nesprávné hodnocení důkazů, otázky propojenosti podniků, neúplné vyhodnocení evropské legislativy a navazující judikatury i hodnocení subjektivní stránky. To znamená míry zavinění některých obviněných.“

Projekt vymyslela dcera

Tím dal za pravdu kritikům i vyšetřovatelům, že Šarochova otočka byla nezákonná, nevěrohodná a neodůvodněná. Jeho výhrady se však týkají pouze Andreje Babiše a Jany Mayerové, zatímco zbývající čtyři obviněné, převážně premiérovy rodinné příslušníky, definitivně osvobodil.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) v Bruselu  (ČTK)

Nepodařilo se prý prokázat jejich zavinění, aktivní zapojení do procesu získání dotace a vědomí o tom, že změna akcionářské struktury měla souviset s dotačním financováním. To je ovšem v rozporu s vyjádřením samotného Andreje Babiše v Mladé frontě DNES (22. 12. 2018), kde se distancoval od svého vyjádření, že je Čapí hnízdo „nejlepší projekt, jaký kdy vymyslel“.

Odpovědnost bezostyšně přehodil na jednu z původně obviněných, svoji dceru z prvního manželství Adrianu Bobekovou. „Já jsem to řekl, ale moje bývalá firma to nechtěla. Potom přišla moje starší dcera s nápadem. Když přišla s jednou paní (Jana Mayerová, pozn. red.), že by to chtěly dělat jako projekt, a že si na to seženou dotaci, tak jsem byl rád, že do toho půjdou.“

Nezdá se příliš pravděpodobné, že by zainteresovaní rodinní příslušníci vůbec netušili, do čeho jdou, když jim Andrej Babiš koupil skryté akcie účelově vzniklé firmy. Bez jejich spolupráce by se tato transakce neuskutečnila.

Nejsou důkazy pro obžalobu

Pro následující vývoj jsou však závažnější jiné skutečnosti. Pavel Zeman se zároveň neztotožnil s názorem vyšetřovatelů, že je důkazní situace zralá na podání obžaloby. Tím dal paradoxně za pravdu i Šarochovi, který uvedl stejné závěry. Uložil mu pouze pokyny, jak doplnit dokazování, kterými se musí společně s policií řídit, i když zatím není známo, v jakém směru. Nestanovil mu lhůtu, což je v podobných případech velmi neobvyklé.

Zvláštní je i vlastní Zemanovo nejednoznačné rozhodnutí – o silnějším osobním názoru by svědčilo potvrzení zastavení stíhání nebo rovnou návrh na obžaloby. Takto vystavil nelichotivou vizitku orgánům činným v trestním řízení, které jeho pohledem nebyly po několika odkladech termínu vyšetřování schopny opatřit pádné důkazy.

Nemělo by se však zapomenout na roli Vrchního státního zastupitelství v Praze, které v této kauze provádělo dohled. „V rámci vnitřního dohledu nebylo zjištěno, že by bylo vyšetřování stiženo vadami, které by je do budoucna zatěžovaly nebo průběh vyšetřování zpochybňovaly,“ tvrdila loni Lenka Bradáčová.

Jelikož nejvyšší žalobce jasně prohlásil, že nepředjímá výsledek dalšího vyšetřování, jelikož „takový závěr na podkladě stávajícího rozsahu vyšetřování dosud nelze učinit“, jsou v zásadě možné tři varianty dalšího vývoje.

Nestandardní vyšetřování

První vychází z předpokladu, že se policistům podaří nalézt požadované důkazy, které dozorový žalobce Šaroch uzná jako způsobilé pro podání obžaloby. Potom může poslat k soudu Babiše i Mayerovou.

Ve skutečnosti to bude obtížné. Hlavní vyšetřovatel Pavel Nevtípil, známý svojí pečlivostí, věnoval téměř čtyři roky času, aby shromáždil všechny dostupné důkazy. Situace se komplikuje i výrazným snížením počtu obviněných, jelikož verze vyšetřovatelů byla důkazně provázaná.

Samotné vyšetřování přitom od počátku probíhalo diametrálně odlišně než řada jiných spektakulárních kauz. Nedošlo k domovním prohlídkám, zabavování počítačů a mobilů. Některé důležité listinné důkazy, například zápisy z valných hromad, se záhadně ztratily. Obvinění nebyli zadrženi, předváděni v poutech a vazebně stíháni, aby „vyměkli“. Údajně těžce nemocný syn Andreje Babiše byl před sdělením obvinění ukryt na okupovaném Krymu a v Donbasu a dosud nebyl vyslechnut.

Obětní beránek?

Druhou variantou je obžaloba jednoho ze zbývajících obviněných. V takovém případě je pravděpodobnější bývalá manažerka Agrofertu Jana Mayerová, obviněná z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, za což jí hrozí až deset let vězení. Podepsala většinu dokumentů či žádostí o poskytnutí dotace. Nestane se nakonec obětním beránkem?

()

Už loni dávala najevo, že vinu sice odmítá, ale chce všechno vztáhnout na sebe. „Jakožto hlavní ,pachatel‘ se musím vzchopit a říct, jak to bylo. Ostatní na mne spoléhají,“ tvrdila. Spoléhá na ni hlavně premiér, který prý podle ní „vůbec o ničem nevěděl“, a který naopak podle policie „vědomě organizoval, řídil a koordinoval“ postup ostatních obviněných směřující k neoprávněnému získání dotace?

Mayerová přitom ještě v roce 2015 v týdeníku Euro potvrdila úmysl poškodit daňové poplatníky. „Je to od začátku projekt Andreje Babiše. Nejprve chtěl Čapí hnízdo jen jako svoji soukromou rezidenci. Dotaci ve výši 50 milionů bylo možné udělit jen malé či střední firmě. Tyto podmínky samozřejmě Agrofert ani Imoba nesplňuje. Proto byla vytvořena zcela samostatná společnost, která peníze mohla legálně získat,“ uvedla tehdy ještě před podáním trestního oznámení v této věci. Že by to věděli jen ti dva?

Důvody k rezignaci jsou už dnes

Třetí a nikoli nereálnou variantou je opětovné zastavení trestního stíhání obou obviněných, pokud se nepodaří získat další důkazy. Potom by ovšem celý manévr kolem Čapího hnízda znamenal jen další oddálení konce už tak rozmělňované kauzy z dosud nejasných důvodů, což by neprospělo katarzi ze současných poměrů.

Která z těchto variant platí, se ukáže v příštím roce. Nicméně z chování Andreje Babiše vyplývá, že se více cítí ohrožen evropskými audity. Ty by ovšem za normálních okolností bohatě stačily k jeho rezignaci nehledě na to, jak dopadne vyšetřování Čapího hnízda.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]