Putinova nová strategie: stop westernizaci kultury a neslušným slovům v médiích

Ilustrační foto. (Pixabay/ivanovgood)

Ilustrační foto. | FOTO: Pixabay/ivanovgood

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal 3. července novou verzi výnosu o strategii národní bezpečnosti Ruska. Nová strategie rozvíjí myšlenky předchozí verze, která vyšla 31. prosince 2015. Už tehdy Putin hlásal myšlenku, že Rusko je obklopeno nepřáteli, kteří se ho snaží různými způsoby napadnout, od vojenského tlaku až po šíření extremistických myšlenek v Rusku. Nyní prezident zašel ještě dál: za bezpečnostní hrozby byly uznány aktivity nadnárodních korporací na internetu, „westernizace kultury“, vnucování cizích morálních hodnot lidem a ničení ruského jazyka vulgárními výrazy v médiích a „veřejných vystoupeních“.

Web Meduza.io přináší v článku přehled toho, co všechno má Rusko podle nové Putinovy strategie čekat. Pasáže o obraně a ekonomice můžeme celkem pominout, protože to už všechno známe.  „Vojenské nebezpečí a vojenské hrozby ze strany Ruska se stupňují v důsledku pokusů o silový nátlak na Rusko, jeho spojence a partnery, budování vojenské infrastruktury [NATO] v blízkosti ruských hranic, zvýšené zpravodajské činnosti a praxe použití velkých vojenských formací a jaderných zbraní proti Rusku.“

Týdeník FORUM | FOTO: FORUM 24 (FORUM 24)

Stát bude proti těmto hrozbám bojovat vývojem nových prostředků strategického odstrašení (rozuměj: vytvářením nových prostředků pro dodávku jaderných zbraní) a zvyšováním mobilizační připravenosti: přípravu hospodářství, […] orgánů veřejné moci, […] ozbrojených sil […] k zajištění ochrany státu před ozbrojeným napadením a k uspokojování potřeb státu a potřeb obyvatelstva v době války. Důležitá je vojensko-vlastenecká výchova a příprava občanů k vojenské službě.

Pokud jde o ekonomiku, nová strategie hovoří méně o úspěších. Říká, že svět se propadl do hluboké recese (což neodpovídá situaci v červenci 2021, většina světových ekonomik se již z koronové krize vcelku vzpamatovala). Zatímco dříve strategie označovala hospodářský růst za jeden z pilířů národní bezpečnosti, nyní je růst (v míře převyšující světový průměr) označen za (pravděpodobně vzdálený) cíl, o který je třeba usilovat. Tento cíl není hlavní: předchází mu „posílení ekonomické suverenity země“ a „odolnosti ekonomiky vůči vnějším a vnitřním hrozbám“. Je třeba rozvíjet „národní infrastrukturu finančních trhů, včetně platební infrastruktury“ a „překonat závislost v této oblasti na třetích zemích“, měly by se snížit dolarové platby v zahraničním obchodě a snížit závislost na dovozu, včetně dovozu špičkových technologií, je třeba zvýšit podíl investic v ekonomice.

To je všechno hezké, jen není jasné, proč s tím Putin a jeho lidé přicházejí teď, když Vladimir Vladimirovič vládne v Rusku už dvacet let. Na to všechno měl času dost a nějak nejsou výsledky vidět.

Zajímavější je, jak se má utvářet strategie v dalších oblastech. I laický čtenář, jen trochu poučený, vytuší, že zřejmě bude přituhovat a Rusko se bude izolovat.

Jak na informace

Zabezpečení informací podle nové strategie má být plně v souladu s duchem doby: Za nepřátele Ruska jsou považovány mezinárodní technologické společnosti, které útočí na zemi „šířením neověřených informací“ a blokováním informací, které stát považuje za společensky důležité.

Andrej Babiš ml. a Pavel Šafr ()

„Z politických důvodů je uživatelům internetu vnucován zkreslený pohled na historická fakta a události v Ruské federaci a ve světě.“ „Využívání informačních a komunikačních technologií k zasahování do vnitřních záležitostí států, podkopávání jejich svrchovanosti a narušování jejich územní celistvosti se rozšiřuje.“ „Materiály teroristických a extremistických organizací, výzvy k hromadným nepokojům, extremistickým aktivitám, účasti na hromadných (veřejných) akcích konaných v rozporu se stanoveným pořádkem […] jsou zveřejňovány v informační a telekomunikační síti internet. Hlavním cílem tohoto destruktivního vlivu jsou mladí lidé.“

„Anonymita, která je zajištěna používáním informačních a komunikačních technologií, usnadňuje páchání trestné činnosti.“

„Používání zahraničních informačních technologií a telekomunikačních zařízení v Ruské federaci zvyšuje zranitelnost ruských informačních zdrojů […] vůči vlivu ze zahraničí“.

Závěr: je nutné posílit suverenitu Ruské federace v informačním prostoru. Navrhuje se široká škála ne zcela konkrétních opatření – od „rozvoje sil a prostředků informační konfrontace“ přes „zdokonalení prostředků a metod zajištění informační bezpečnosti na základě aplikace pokročilých technologií, včetně technologií umělé inteligence a kvantové výpočetní techniky“ až po „sdělování spolehlivých informací o vnitřní a zahraniční politice RF ruské a mezinárodní veřejnosti“.

Duchovní hodnoty a kultura

Strategie uvádí, že mezi tradiční ruské duchovní a morální hodnoty patří především:

život, důstojnost, lidská práva a svobody;

vlastenectví, občanství, služba vlasti a odpovědnost za její osud;

vysoké morální ideály, silná rodina;

tvůrčí práce;

přednost duchovního před materiálním;

humanismus, milosrdenství, spravedlnost;

kolektivismus.

Zároveň jsou „tradiční ruské duchovní, morální a kulturně-historické hodnoty aktivně napadány Spojenými státy a jejich spojenci, stejně jako nadnárodními korporacemi […]. Působí informačně a psychologicky na individuální, skupinové a veřejné vědomí šířením sociálních a morálních postojů, které jsou v rozporu s tradicemi, vírou a přesvědčením národů Ruské federace.“

Postup je následující:

Probíhá „informačně-psychologická diverze“ a „westernizace kultury“, což zvyšuje „hrozbu ztráty kulturní suverenity RF“. Dochází k „falšování ruských a světových dějin, překrucování historické pravdy a ničení historické paměti, oslabování státotvorného lidu“. Tradiční ruská konfese, kultura a ruský jazyk jako státní jazyk Ruské federace jsou diskreditovány.

Jan Křesadlo. (cs.wikipedia.org)

Rusko se však bude bránit následujícími opatřeními:

Vytváření státních zakázek na […] tvorbu literárních a uměleckých děl, kinematografické, divadelní, televizní, video a internetové produkce, poskytování služeb zaměřených na zachování tradičních ruských duchovních a morálních hodnot a kultury, ochranu historické pravdy a uchování historické paměti, jakož i zajištění kontroly kvality výkonu této státní zakázky.

Ochrana a podpora ruského jazyka jako státního jazyka Ruské federace, posílení kontroly dodržování norem současného ruského literárního jazyka, potlačování veřejného vystupování, šíření výrobků obsahujících slova a výrazy, které neodpovídají výše uvedeným normám (včetně obscénních výrazů), prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.

Ochrana ruské společnosti před vnější ideologickou a hodnotovou expanzí a vnějším destruktivním informačním a psychologickým působením […].

Duchovní, morální a vlastenecká výchova občanů na základě historických a současných příkladů, rozvoj kolektivních principů ruské společnosti, podpora společensky významných iniciativ, včetně charitativních projektů, dobrovolnické hnutí. Posílení role Ruska v celosvětovém humanitárním, kulturním, vědeckém a vzdělávacím prostoru.

Tak to bychom měli. V podstatě nejde o žádný rozvoj. Je to potvrzení stávajícího trendu. Rusko je třeba od světa izolovat, cizí myšlenky nepřipustit. Bdít se bude i nad jazykem. Používat neslušná slova se zatrhne, politické vraždy a zavírání opozičních „elementů“ budou pokračovat, protože se to osvědčilo. Nalejí se další peníze do propagandy. Bude se oslavovat minulost, protože v přítomnosti toho ke slavení moc není. Minulost se patřičně upraví. Mrtvolné zatuhlosti brežněvovského typu se bude říkat stabilita. Bude se ovšem muset nějak vyřešit, jak naložit s těmi, co budou z tohoto stabilního vlasteneckého ráje chtít zmizet na dekadentní Západ. Někdejšího důstojníka KGB ale určitě něco napadne.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]