Antivaxeři zase ožili, šíří nesmysly o očkování a obtěžují s tím

Ilustrační foto (AdobeStock)

Ilustrační foto | FOTO: AdobeStock

Sotva přestala být pozornost veřejnosti plně pohlcena válkou na Ukrajině, s hrozbou nové podzimní vlny covidu po citelném ochlazení se najednou probudili ze zimního spánku trochu pozapomenutí antivaxeři. Otevřený dopis ministru zdravotnictví, který létá po internetu, je podepsán řadou známých antivax lékařů. Přitom je i laikům s jen základní znalostí přírodních věd na první pohled zjevné, že některé „argumenty“ proti očkování mRNA vakcínami jsou naprosté nesmysly.

Za takzvanou Iniciativu 21, podepsána Petra Quirke, byl minulý týden rozeslán otevřený dopis starých známých antivaxerů, a je tak hloupý, že ta hloupost stojí za samostatnou analýzu. Dopis začíná běžnou antivax lamentací. Ale ty pseudodůvody, které antivaxeři „proti“ mRNA vakcíně uvádějí, jsou dětinsky hloupoučké.

Hlas antivaxerů

Vážený pane ministře, obracíme se na Vás jakožto na jedinou kompetentní osobu, která je schopna vydat příkaz k zahájení přezkumu dat z ÚZISu (případně zdravotních pojišťoven) a zjištění, zda i nadále převažuje dle předpokladů přínos očkování proti Covid-19 nad riziky. A pokud ne, pak je třeba zjistit, u kterých věkových skupin převažuje případné riziko očkování nad přínosem. Takový přezkum je zcela legitimní, protože, jak sám víte, k podobnému přehodnocení došlo již vloni u vakcín firem Astra Zeneca a Janssen. U těchto vakcín je riziko vyšší nežli přínos u osob do 60 let, a proto je SÚKL u této věkové skupiny nedoporučuje již od roku 2021. V poslední době se vyskytlo několik varovných signálů, z nichž každý jednotlivě nemusí nic znamenat, ale spojením všech dohromady vzniká vážné podezření, že mRNA vakcíny firem Pfizer a Moderna nejsou bezpečné.

Vážné podezření

Skutečně ze seznamu, který antivaxeři zaslali ministrovi, vážné podezření vzniká. Ne ovšem o mRNA vakcínách, ale o kompetentnosti signatářů dopisu – lékařů. Ony „signály“ znějí takto, a ty zvýrazněné jsem zvýraznil já:

1) Extrémně vysoké počty hlášených podezření na nežádoucí účinky zaznamenané v pasivních sledovacích systémech (zejména VAERS v USA)

2) Nárůst celkové nadúmrtnosti v mnoha zemích

3) Vysoký nárůst počtu myokarditid zejména u mladých mužů

4) Významný pokles porodnosti v celé řadě zemí po nástupu očkování

5) Nejasná rizika šíření spike proteinu v těle a produkce v různých tkáních

6) Podezření na riziko integrace mRNA z vakcíny do lidského genomu

7) Pochybení zjištěná v klinické studii firmy Pfizer

Kniha Ruská mafie, Jaroslav Kmenta (FORUM 24)

SÚKL se opakovaně vyjádřil, že posouzení vakcín nespadá do jeho kompetence, ale do kompetence EMA. EMA však není dostatečně kritická. Nevyjádřila se k naší žádosti o přehodnocení vakcín pro nejmenší děti, a naopak vydala doporučení ke změně registrace vakcín z podmíněné na standardní – z tohoto kroku je zřejmé, že o jakémkoli přezkumu dat neuvažuje. Vážený pane ministře, chceme Vás požádat o to, abyste uložil ÚZISu a zdravotním pojišťovnám, aby vydaly anonymizovaná data do rukou týmu nezávislých matematiků a statistiků, nejlépe pod dozorem notáře. Přesný požadavek na data i tým odborníků máme k dispozici. Nařídil laboratorní kontrolu náhodně vybraných vzorků vakcín firem Pfizer a Moderna v nezávislé vědecké analýze. I pro tuto analýzu jsme schopni sestavit tým expertů. Provedením těchto analýz můžeme získat pravdivý obraz o kvalitě, účinnosti a bezpečnosti vakcín. Buď dojde k uklidnění rostoucích obav ve společnosti a posílení důvěry v očkování, nebo nálezy povedou k nutnosti přehodnotit strategii očkování proti nemoci Covid-19. V obou případech budou z nálezů profitovat občané naší země. A o to nám všem přeci jde. Není nic úžasnějšího než mít užitek z pravdy.“

Tak trochu pravdy

Chtěli ji, tak ji mají mít. Takže zvýšená nadúmrtí v mnoha zemích v době pandemie je velmi těžké bez dalších údajů považovat za následek očkování. Ta nadúmrtí – skutečně napříč zeměmi – totiž tvoří lidé zemřelí na covid, ne na vakcínu. To, že při pandemii umírají lidé, by asi měl lékař vědět. Dva další „důvody“ uváděné antivaxery však mají společného jmenovatele, a pokud to nechápou pod dopisem podepsaní lékaři, měli by vrátit diplom a přestat léčit lidi. Zjevně totiž nechápou ani elementární zákonitosti fungování virové infekce. Jako důvod své žádosti uvádění „rizika šíření spike proteinu v těle a podezření na riziko integrace mRNA z vakcíny do lidského genomu“. A tato rizika mají podle nich být důvodem k revizi užívání mRNA vakcín proti covidu. Přitom je jejich výrok tak dojemně hloupoučký, že by byl omluvitelný u žáka třetí třídy základní školy. U lékařů zakládá pochyby o tom, zda mají dostatečné vědomosti na to, aby mohli léčit lidi.

RNA ve vakcínách by se mohlo, ale čistě teoreticky, skutečně do lidského genomu nějak vetřít, pozměnit jej – biologické mechanismy na to dle expertů existují. Ale jde o proces teoretický, v praxi je to pochybné. O šíření spike proteinu v těle také víme málo, ale víme jistě – což nevím, proč antivaxeři neuvádějí – o tom, že spike proteiny koronaviru způsobují řadu negativních následků včetně demence. Bylo by příliš levné ptát se, zda je argumentace antivaxerů v dopise ministru zdravotnictví výsledkem toho, že – kvůli odmítání očkování – někteří z nich měli covid opakovaně. Ale ona to není legrace, když jsou pod dopisem obsahujícím úplné pitomosti podepsaní lékaři, lidé, kterým dáváme do rukou naše zdraví.

FORUM 24 (Pavel Hofman)

Ten základní, nepřehlédnutelný a infantilní omyl v úvaze antivaxerů v podstatě nepotřebuje ani medicínsky vzdělaného čtenáře, aby jej to trklo. Antivaxeři srovnávají dvě polohy: Zdravý člověk versus člověk, který dostal velmi malou dávku mRNA a díky ní jeho buňky vytvořily malé množství malých kousků spike proteinu.

Při očkování proti tak snadno přenosné a přítomné chorobě jako covid ale musíme porovnávat jiné dva stavy: rizika očkování s riziky prodělání nemoci. Takže očkovaný člověk, který i případně prodělá (díky očkování lehkou) ataku covidu, bude jak toho RNA, tak spike proteinu mít v těle o mnoho řádů méně než neočkovaný člověk, který prodělá covid „v plné parádě“, úplně bez obraných látek, a to pokud možno opakovaně. Neočkovaný člověk covidem téměř jistě onemocní, a pak bude mít jak RNA viru, tak spike proteinu v těle o mnoho řádů více než člověk, který to RNA a spike protein dostal díky očkování. Takže ty „argumenty“ v otevřeném dopisu antivaxerů jsou od samého počátku evidentně vadné. A je šokující, že to nikdo z podepsaných lékařů neví.

Právníci omluveni

Podpisy v abecedním pořadí: MUDr. Vladimír Čížek, angiolog, MUDr. Emil Berta, Ph.D., anesteziolog a lékař JIP, MUDr. Mgr. Jan Brodníček, praktický lékař a pneumolog, MUDr. Martin Čížek, psychiatr, MUDr. Alena Dernerová, dětská neuroložka, prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc., statistik, RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., učitel matematiky, MUDr. Jana Gandalovičová, kardioložka, MUDr. Radan Gocal, internista, ambulantní specialista, MUDr. Jan Hnízdil, internista, psychosomatik, Mgr. Kamila Hronová, psycholožka, Bc. Markéta Hrudníková, porodní asistentka, MUDr. Jitka Chalánková, lékařka, senátorka, RNDr. Jaroslav Janošek, Ph.D., přírodovědec, editor medicínských textů, doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D., biostatistik, MVDr. Roman Kovařík, epizootolog, Mgr. MUDr. Jana Králová, praktická lékařka pro děti a dorost, RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D., klinická imunoložka, JUDr. Tomáš Nielsen, advokát, Mgr. Ondřej Svoboda, právník, PhDr. Daniel Štach, psycholog, prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc., imunolog a imunofarmakolog, vakcinolog, nanotechnolog, MUDr. Hana Zelená, Ph.D., viroložka

()

Právníci a psychologové jsou omluveni, u nich znalost výše psaného na škole neučí. U statistika je účast v takové pseudoargumentaci na pováženou, a u podepsaných lékařů jde o zásadní odborný nedostatek. Ti by to skutečně vědět měli.

Česká lékařská komora: Podporujeme očkování

Dopis dorazil i k prezidentovi České lékařské komory MUDr. Kubkovi. Zeptal jsem se, co na něj říká:

„Patřím mezi „oblíbence“ různých antivaxerů, kteří mne neustále zásobují svými dezinformacemi. Mohu být ještě rád, že od zahájení ruské agrese vůči Ukrajině nemají tolik času se mi věnovat, a tak už mi neorganizují demonstrace pod okny a neterorizují moji rodinu. Podporují Putina. Vámi zmiňovaný dopis mi také poslali. Přílohu tvoří opravdu neskutečná snůška nesmyslů. Dopis podepsala řada známých antivaxerů, které nemá smysl komentovat. Stydím se za to, že mezi nimi je dnes již bývalá senátorka MUDr. Alena Dernerová (dětský neurolog), která je členkou představenstva ČLK zvolenou za Ústecký kraj. Před rokem spolu s MUDr. Chalánkovou například podávali žalobu vůči České republice k Mezinárodnímu soudu v Haagu, kvůli „zločinům proti lidskosti“ páchaným v souvislosti s očkováním. ČLK samozřejmě podporuje očkování a medicínu založenou na důkazech.“

Na závěr bych tedy poprosil antivaxery, protože jejich omílání stále stejných nesmyslů je už opravdu nudné: Nemohl by váš příští další otevřený dopis hájící alternativu být o Karkulce? Napovím: Neměla by se ta kniha zakázat, protože když na konci pan myslivec zastřelí vlka, nedopouští se tím vlastně týrání zvířat?

Na dotaz po pravosti dopisu Iniciativa neodpověděla, a vzhledem k dřívější práci některých v dopise uvedených signatářů je skutečně podivné, že jsou pod tím dopisem podepsaní.