Jiří Nantl

Ředitel CEITEC, expert ODS pro výzkum a inovace