Europoslankyně z Babišovy frakce: Vyšetřování střetu zájmů je nezávislé. Řešíme svobodu médií

Ramona Strugariuová (Evropská unie)

Ramona Strugariuová | FOTO: Evropská unie

Rumunská europoslankyně Ramona Strugariuová patří do stejné frakce jako europoslanci z hnutí ANO, tedy do liberální Renew Europe. Jako náhradnice je členkou Výboru pro rozpočtovou kontrolu, jehož zástupci v čele s Monikou Hohlmeierovou byli v České republice v únoru na kontrolní misi. Strugariuová poskytla deníku FORUM 24 rozhovor a otevřeně uvedla, že v případě porušování hodnot EU by podpořila kroky proti premiérovi Andreji Babišovi. Ona sama je zároveň stínovou zpravodajkou rezoluce týkající se českého premiéra, pro kterou bude stejně jako další členové Renew Europe v červnu hlasovat.

Jste spokojena se zprávou z kontrolní mise v České republice? Jaké máte z této mise pocity, je něco, co vás překvapilo?

Bohužel jsem se z osobních důvodů nemohla mise zúčastnit přímo. Velmi pečlivě jsem prostudovala zprávu a věřím svým kolegům, kteří v České republice byli, že svoji práci dělali opravdu profesionálně.

Demonstrace na Letné (Pavel Hofman)

Jste členkou frakce Renew Europe, kam patří také europoslanci z hnutí ANO Andreje Babiše. Ti mnohokrát uvedli, že tyto aktivity (kontrolní mise, audity Evropské komise atp.) nejsou nezávislé, a kritizovali je. Co si o tom myslíte?

Evropské instituce využívají kontrolní mise a audity k řešení mnohých situací, o kterých se dozvědí od ostatních orgánů nebo od občanské společnosti. Myslím, že jde o velmi důležitou součást práce zde v Bruselu, protože nám umožňují lépe porozumět tomu, co se děje. Když se v určité situaci objeví pochybnosti či znepokojení, věřím, že nejlepším způsobem, jak je rozptýlit, je podívat se na problémy zblízka a získat co nejvíce informací. Také proto bych ráda podpořila autority na národní úrovni bez ohledu na to, zda jde o členský stát, kde proběhla kontrolní mise nebo audity, aby byly transparentní a plně spolupracovaly s evropskými institucemi.

Kdykoli se koná kontrolní mise, jezdíme přímo na místo, abychom se dozvěděli co nejvíce faktů. Blízká a transparentní spolupráce s národními autoritami nám umožňuje udělat si obrázek a zvolit správná doporučení, pokud je to nutné. Pokud jde o otázku nezávislosti, plně důvěřuji expertům Evropské komise v tom, že jsou nestranní. A v případě kontrolní mise Evropského parlamentu zde jsou zastoupeny různé politické frakce, což také zaručuje nestrannost.

Lara Woltersová (Evropská unie)

Budete v červnu v Evropském parlamentu hlasovat pro rezoluci týkající se pana Babiše a jeho konfliktu zájmů?

Jsem stínovou zpravodajkou této rezoluce za Renew Europe. Budu pro ni hlasovat a věřím, že stejně tak učiní moji kolegové. Myslím, že vznikl dobrý text, který zahrnuje všechna témata, která nás v tomto případě trápí.

Váš kolega z Renew Europe pan Goerens řekl deníku FORUM 24, že v případě potvrzení podezření kolem pana Babiše, která se týkají korupce a střetu zájmů, bude podporovat další kroky proti hnutí ANO, například proceduru podle článku 7. Co si o tom myslíte vy?

Jak jsem řekla, jakmile budou korupce a další podezření potvrzena, soudy musí udělat svoji nezávislou práci. Právní stát je tady, aby garantoval, že každý, kdo jedná proti zákonu, má nárok na spravedlivý proces, a když je uznán vinným, musí převzít následky svých činů. Měli bychom respektovat všechna soudní rozhodnutí v členských státech i na evropské úrovni.

Článek 7 je proces, který je používán v případě porušení hodnot Smlouvy o Evropské unii. Neváhala bych podpořit spuštění této iniciativy proti členskému státu v případě, že by nedodržoval hodnoty z článku 2 Smlouvy o EU. (Článek 2 Smlouvy o EU zní takto: „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.“ – pozn. red.)

Charles Goerens (Evropská unie)

Někteří vaši kolegové říkají, že vidí podobnosti mezi Babišem a Viktorem Orbánem. Jak se na tento názor díváte?

To, co se děje v Maďarsku, je velmi problematické a vážné. Pan Orbán a jeho ministři neustále ohrožují demokracii a jdou proti evropským hodnotám. Něco podobného, i když s mnoha rozdíly, se děje v Polsku, jediném dalším státě, proti němuž byl použit článek 7.

Pan Babiš během kontrolní mise urazil její členy. Předseda Evropského parlamentu David Sassoli to jasně odsoudil. Jaké by měly být další kroky?

Opravdu si nemyslím, že můžeme akceptovat jakékoli urážky, bez ohledu na situaci.

Momentálně běží druhé auditní řízení a pro české občany se proces zdá být nekonečný. Myslíte si, že by se měly nějak změnit postupy spojené s vyšetřováním střetu zájmů?

Článek 61 Finančního nařízení je velkým vítězstvím v podmínkách toho, jak jsou definovány situace konfliktu zájmů a jak se k němu mají stavět relevantní autority. Definice by ale měly být jasnější. Během mých vystoupení k tomuto tématu jsem opakovala, že je nutné, aby Komise i národní státy tyto procesy urychlily. I když souhlasím s tím, že ke správnému posouzení takových situací je nezbytné mít dostatek času, musíme mít na paměti, že veřejnost by měla být o těchto řízeních plně informována. V tomto smyslu bych ráda zdůraznila, že informace, které jsou ve veřejném zájmu, by měly být zveřejňovány co nejdříve, aniž by to samozřejmě ohrozilo vyšetřování.

Monika Hohlmeierová vedla misi EP do České republiky. (Evropská unie)

Pan Babiš také vlastní velkou část médií v Česku. Myslíte si, že se Evropský parlament dostatečně zajímá o svobodu slova v členských státech?

Nezávislý tisk je nezbytný pro skutečnou svobodu projevu a je nejlepším ukazatelem celkového stavu demokracie. Svoboda sdělovacích prostředků je zásadní součástí mé činnosti v Evropském parlamentu a společně s kolegy z různých politických skupin jsem zahájila pracovní skupinu pro média tak, abych připravila iniciativu zaměřenou na zachování nezávislosti novinářů a na zajištění jejich přiměřeného financování.

Nezávislá média jsou klíčovým prvkem při odhalování falešných zpráv a v boji proti dezinformacím a také v otázce kontroly politiků. Vlastnictví médií je proto jedním z klíčových aspektů, které sledujeme ve vztahu k celkové situaci tisku v EU. V mnoha členských státech je však skutečností, že velké části mediálního trhu jsou nyní v rukou několika politiků nebo podnikatelů. V této souvislosti chci jasně zdůraznit, že velká koncentrace médií v rukou jedné skupiny lidí je velmi škodlivá pro svobodu a nezávislost tisku. To není v souladu s normami EU a má to velký dopad na svobodu slova.

Takový problém lze vyřešit pouze v případě, že EU poskytne dostatečné financování nezávislým novinářům tak, aby mohli pokračovat ve své práci svobodně a bez omezení. V tomto smyslu je pro nás prioritou vytvoření stálého vyhrazeného mechanismu financování nezávislých médií z EU. Tento fond by spravovala nezávislá organizace vybraná Komisí, jako je tomu nyní u Mezinárodního tiskového institutu (IPI), organizace, která by vybírala projekty předložené novináři.

Na závěr bych také ráda zdůraznila, že Evropský parlament pracuje na zprávě o posílení svobody sdělovacích prostředků. Jsem zde stínovou zpravodajkou frakce Renew Europe a zaměříme se na celou řadu otázek týkajících se situace médií v EU.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]