Řetězový e-mail tvrdí, že Hitler byl ortodoxní Žid a přítel rodiny Havlových. Fantasmagorie dezinformátorů nemají meze

Adolf Hitler (Bundesarchiv / Wikimedia Commons / CC BY 3.0)

Adolf Hitler | FOTO: Bundesarchiv / Wikimedia Commons / CC BY 3.0

Řetězové e-maily v některých případech mají jakéhosi původního autora, pokud jde o obsah. Kdo dal e-mail do oběhu, není většinou jasné. Prostě se objeví asi jako kotě na prahu a příjemce má – podle svého tvrzení – neodolatelné nutkání ho poslat dál. Kdyby tak neučinil, svět by utrpěl nedozírnou škodu. Tak je tomu i s e-mailem, který obviňuje otce a strýce prezidenta Václava Havla z válečných zločinů a podílu na celosvětovém spiknutí.

I náš e-mail začíná tou obvyklou formulí (ponecháváme bez úprav, pozn. red.): „Dobrý den vážení přátelé, tato informace, tedy tento otevřený dopis, pana Zdeňka Spálovského, mě dnes přišel do emailu… Po přečtení, mě takzvaně spadla sanice… A tak jsem chtěl, než toto zveřejním, nejprve si co možná nejvíce informací, respektive jmen z tohoto dopisu, si prověřit. Jenže, už tento naprosto neuvěřitelný text lítá po soukromých zprávách, a tak to dávám veřejně k dispozici k posouzení.“

(Týdeník FORUM)

Jako součást veřejnosti ho tedy posoudíme. Jak lze dnes snadno vysledovat, dopis je autentický a pan Spálovský skutečně existuje – či existoval. Text se v roce 2001 objevil v politickém bulváru značně pokleslé úrovně. Jmenovalo se to Špígl a bylo to semeniště nácíčkovských žvástů.

Z velmi dlouhého dopisu – článku – dnes řetězového e-mailu ocitujeme aspoň něco. Adresován je prezidentu Václavu Havlovi.

„Václave Havle, tímto dopisem doplňuji otevřený dopis ze dne 1. 8. 1993. Když jsme spolu jednali 27. 12. 1989, varoval jsem Vás, abyste se neopovážil omlouvat Němcům, pokud tak učiníte, budu první, kdo se proti Vám postaví.“

Autor tedy Václava Havla varuje ještě předtím, než byl dotyčný do funkce hlavy státu poprvé zvolen.

Pak to přijde. Mezi konspiračními teoriemi, kde už se na nic moc nového nedá přijít, je tohle ještě vskutku jedinečné:

„Váš otec a strýc byli členy organizace sv. Pavla, která byla založena v minulém století a trvá dodnes. Tato organizace má za úkol germanizaci Evropy a likvidaci slovanských národů, což napsal K. Marx-Mardochej v roce 1849. ‚Úplný zánik Jihoslovanů jest požadavkem evropské kultury, protože budou poněmčeni a pomaďarštěni. Jsou to banda lupičů a příští světová válka přinese zánik Jihoslovanů.‘“

Pak se tam rozebírá, že jde o plán likvidace Československa, kterým byl Havel pověřen, ale protože je podle autora alkoholik, byl mu pro jistotu jako kurátor určen „Karl Schwarzenberg“, potomek „cizácké a nepřátelské šlechty“, a celé to znamená uznání mnichovské dohody a Protektorátu Čechy a Morava a naši podřízenost Německu.

()

Teď pozor, přijde to jedinečné a nevídané: „Adolf Hitler, také člen organizace sv. Pavla, byl osobním přítelem obou Havlů, kteří pro něj oficiálně pracovali od roku 1933 proti naší republice. I když byli členové významných zednářských lóží, o tom věděli nacisté a samozřejmě i Hitler, protože byl ortodoxní Žid, dosazený a financovaný Amerikou, proto těmto dvěma Havlům se nesmělo ublížit. Byli pod ochranou samotného Hitlera. Toto je důkaz, co sionistický nacionalismus, který obsahuje: kapitalismus, komunismus, fašismus, nacismus a globalizaci naší planety Země, který i Vy, Václave Havle, teď připravujete.“

Proti teorii, že Hitler byl ve skutečnosti ortodoxní Žid, blednou všechny povídačky o chemtrails, covidfašismu či 5G záření závistí.

Pak se tam „odhaluje“, jak oba Havlové, tedy otec a strýc pozdějšího prezidenta, pracovali jako agenti Gestapa a strýc dostal krycí jméno Klaus Wiedermann a pana Spálovského osobně zatýkal. Havlové založili celou síť agentů. „Osobně přede mnou oba zabili 3 lidi. Mají podíl na likvidaci štábního kapitána Morávka, pplk. Balabána, pplk. Mašína a také podíl na zatčení a věznění v koncentračním táboře s Dr. Miladou Horákovou,“ píše autor.

„Tajně hlídali Heydricha. Když byl do Protektorátu přidělen Heydrich s úkolem likvidovat členy zednářských lóží a zlikvidovat nás československý národ, Hitler žádal Vašeho strýce, aby Heydricha tajně hlídali. Byl rodinným přítelem Vaší rodiny a Vás Václave Havle, Heydrich choval na klíně a přitom netušil, že je vlastně hlídán,“ pokračuje článek – e-mail. Nakonec prý Hitler „žádal Ameriku o likvidaci Heydricha“ a „plán likvidace byl proveden na pokyn Beneše“.

Putinova propaganda se za deset měsíců války výrazně proměnila. (ČTK)

Pak ještě další údajné zážitky pisatele z doby, kdy byl podle svého tvrzení zatčen.

„Cela byla holá, spali jsme na holé zemi, ven jsme nesměli. Ten vězeň, který mně převzal s dozorcem, byl kápo a placený agent gestapa, pomocník kata. Byl to Antonín Novotný-budoucí prezident Československé socialistické republiky a první tajemník ÚV KSČ. Jednou se mně zeptal můj spoluvězeň Ing. Zdeněk Čech, čím je můj otec. Řekl jsem, že obchodník. Vtom se otevřely dveře, vletěl do nich Novotný a zvolal ‚Živnostenský parchant!‘ Poslouchal za dveřmi, co si vyprávíme. Ant. Novotný trval na mojí popravě i mých spoluvězňů. Bohužel, také to i dokázal.“

A ještě poslední citát: „Václave Havle, přísaha, kterou jste skládal v Izraeli, byla přísahou Bohu Zla-Jáhvemu-Luciferovi a Satanovi. Nejsem fanatik, ale naprostý realista. Zlo, ve kterém stojíte, muselo se projevit, odhalit svoji tvář. To se stalo.“

O Zdeňkovi Spálovském se jinak moc nepsalo. Dne 9. června 1998 o něm psala Mladá fronta Dnes v regionálním vydání.

„Na volební program, volební noviny, ale i na pohlednice karikaturisty Vladimíra Jiránka lákali včera v centru Kroměříže voliče jihomoravští kandidáti ODS. Lidé si materiály většinou brali, občas se však kandidáti dočkali odmítnutí. ‚I kdybyste vyhráli volby, jste zločinci, zločinci, odmítl je příkře například kroměřížský důchodce a bývalý politický vězeň Zdeněk Spálovský, který byl před několika lety odsouzen za hanobení hlavy státu, prezidentem Havlem vzápětí omilostněn, a nyní sám kandiduje na prezidenta,“ psalo se tehdy.

FORUM 24 (Pavel Hofman)

Celý ten výplod je natolik vyšinutý, že by nemělo význam se jím zabývat. Proč takovou absurditu někdo dává do oběhu, je ale jasné. Něco ulpí a lidé jednoduššího myšlení si řeknou, že na tom něco bude. Legendu o tom, jak Heydrich choval na kolenou malého Vašíka Havla, tady šířila i dnes již zesnulá laureátka Krameriovy ceny udělované dezinformátory Tereza Spencerová. Ta ji převzala z knihy amerického autora Paula Polanského Bouře, což je spíš román. (Trapný výkon Terezy Spencerové jsme už před sedmi lety popsali ZDE.) Pak sice musela časem uznat, že se jí tato a další tvrzení nepodařilo dokázat, ale pokračovala v psaní podobného druhu a měla s tím úspěch.

Neexistuje už v podstatě nic, čemu by lidé nebyli schopni uvěřit. Je to psychologická záležitost. Oni tomu, nebo něčemu podobnému, chtějí věřit. Někdo má mysl rozloženou brzo, u někoho je to postupný proces, který nakonec končí u nesmyslů, které šíří třeba Protiproud Petra Hájka nebo Aeronet. Propojení dnešní kremelské propagandy s ezoterikou a nejstrašnějšími pavědami je zákonité. Je potřeba rozbít struktury lidského myšlení a ve vhodný okamžik nabídnout ovcím vlastní obsah.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články